Anmäl dig till vår mejllista för aktivister

Vill du vara med och göra saker för Fi i Stockholms län?

Mejla till stockholm@feministisktinitiativ.se, för att anmäla dig till vår mejllista för aktivister!

När skickar vi ut mejl?
Vi skickar ut mejl vid behov, för att efterlysa medlemmar som kan hjälpa till vid olika arrangemang: ställa upp med att sitta vid bokbord, blåsa upp ballonger, bära högtalare, vara demonstrationsvakt, dela ut foldrar och stå i valstuga – eller vad det kan vara. Vi skickar också ut info om vad Fi gör runt om i länet, och andra sätt att engagera sig.

Vem kan skicka till listan?
Avsändare kan vara en medarbetare, en medlemsgrupp, kommunförening eller något utskott inom Fi i Stockholms län.