I morgon: En dag för allas lika rätt att vara olika!

En dag för allas lika rätt att vara olika!

Lördag 24 september 12:00–16:00
Riddarparken, Jakobsberg

ABF tillsammans med föreningslivet och Järfälla kommun tar ställning mot rasism och främlingsfientlighet i alla dess former och för ett demokratiskt och tolerant Sverige.

Fi Region Stockholm kommer att vara där med ett infobord. Kom förbi och säg hej!

Medlemsträff onsdag 21 september

På medlemsträffen på onsdag börjar vi med en presentation av den nya arbetsplan som FiRS styrelse lagt, och sedan fortsätter vi med politisk diskussion. Dagens tema är interndemokrati:

Med arbetsplanen som utgångspunkt ska vi diskutera vår strävan efter en organisation utan hierarkier men som ändå har en tydlig struktur. För att vara framgångsrika i vårt politiska arbete måste vi vara välorganiserade. Är det möjligt att kombinera effektivitet med demokrati?

Välkomna!

Tid: Onsdagar 21 september, 18–20.30
Plats: Midsommargården, Telefonplan 3 (karta), t-banestation Telefonplan. Tillgängligheten är okej – det går bra att ta sig in med rullstol etc., dock finns inga anpassade toaletter.

I dag: möte med Utskottet för kommun- och landstingsskuggning

I dag har alltså Utskottet för kommun- och landstingsskuggning sitt första möte för hösten.

Läs mer här, om vad skuggningen går ut på, och här, om vad som händer på dagens möte.

Välkomna!

Är du intresserad av att delta i utskottets arbeten men kan inte komma i dag? Mejla stockholm@feministisktinitiativ.se så förmedlar vi kontakt med utskottet!

Tips: ”Tre år kvar – en politisk nedräkning” 17 september

Ett år efter riksdagsvalet och med tre år kvar till nästa bjuder vi in dig till samtal, möten och fest. För att politik inte bara händer på valdagen och för att vi behöver en bred rörelse för feminism och solidaritet, mot rasism. Alla detaljer finns på hemsidan, Tre år kvar!.

Tid: 17 september, dagsprogram kl. 10:00–18:00, fest 21:00–01:00
Plats: Kägelbanan, Mosebacke torg (karta)

10.30-11.30: Ta makt i vita rum. Sissela Nordling Blanco och Berolin Deniz från Interfem.

Fullt hus på medlemsträffen i går

Gårdagens onsdagsmöte bjöd på en mängd nya intresserade medlemmar och mycket visioner och tankar inför framtiden. Diskussionen om att arrangera något i samband med FN:s internationella dag mot mäns våld mot kvinnor 25/11 kom att bli både livlig och inspirerande, med en mängd bra förslag på aktiviteter och andra sätt att uppmärksamma dagen på. En liten grupp, i första form av en mejllista, skapades för att ordna dagen.

En annan viktig sak som togs upp var huruvida det var dags att gå i Uppsalas fotspår och starta Feministiskt Studentinitiativ på universitetet och högskolorna i Stockholm och ställa upp i kårval. Feministiskt Studentinitiativ blev tredje största partiet i kårvalet i Uppsala våren 2011. Intresset verkade lovande och bollen är i rullning.

Mötet avslutades med en mer ideologisk diskussion angående Feministiskt initiativs placering på den politiska kartan och hur vi ska förhålla oss till den höger–vänstertradition som finns i Sverige. Bakgrunden till denna diskussion är att vi har fått en inbjudan att delta på Socialistiskt forum.

Är du intresserad av hjälpa till med arbetet inför och på FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor? Är du intresserad av att hjälpa till med uppstart av Feministiskt studentinitiativ på ditt universitet eller din högskola? Mejla stockholm@feministisktinitiativ.se så sätter vi dig i kontakt med de andra!

Medlemsträff onsdag 7 september

På träffen på onsdag tänkte vi rikta diskussionen mot Fi:s positionering utanför det traditionella höger–vänsterskalan.

Den politiska kartan ritas om med tanke på att fler och fler partier går mot mitten för att dra till sig breda väljarkretsar. Kan Fi vara med på allt för att lyfta den feministiska analysen inom alla områden eller bör vi avstå om höger- eller vänsterkopplingen blir för tydlig?

Vi tänkte även fundera och diskutera vad för slags aktivitet vi ska ha på Internationella dagen mot våld mot kvinnor.

Som vanligt är både medlemmar och blivande medlemmar välkomna!

Tid: Onsdag 7 september, 18–20.30
Plats: Midsommargården, Telefonplan 3 (karta), t-banestation Telefonplan. Tillgängligheten är okej – det går bra att ta sig in med rullstol etc., dock finns inga anpassade toaletter.

Vill du skugga politiken i Stockholms kommuner och län?

Precis som Fi nationellt har en skuggriksdagsgrupp, har Fi Region Stockholm, FiRS, ett utskott som skuggar politiken i Stockholms kommuner och län.

Skuggutskottets arbete innebär att vi följer kommunfullmäktiges och landstingsfullmäktigs arbete och funderar över de frågor som tas upp där och tar ställning till dem. Den andra delen av skuggarbetet är att föra ut FiRS politik och ställningstaganden till både medlemmar och allmänheten.

För att göra det på bästa sätt behöver vi många som deltar i skuggningen, gärna också från fler kommuner än Stockholms stad. Det finns redan en Solna-grupp i utskottet, som behöver förstärkas.

Tanken är att utskottet ska ha månatliga möten, där vi träffas och diskuterar den dagsaktuella politiken, gemensamma strategier och vilka frågor vi själva skulle vilja lyfta. Utöver det blir det besök på fullmäktigemöten (vissa kan ses på webb-tv) och eget arbete, själv eller i grupp. Som alltid i Fi deltar alla utifrån sina egna förutsättningar!

Anmäl ditt intresse till stockholm@feministisktinitiativ.se, på en medlemsträff eller kom på höstens första möte den 14 september!