Fi Storstockholms årsmöte 2015

Tid: Lördag 28 februari 2015, kl. 9.00–16.00
Registrering kl. 9.00–9.30, mötet startar kl. 9.30. Lunch ordnar du själv: det finns många matställen i närheten eller så kan du ta med en matlåda som går att äta kall.
Plats: Katasalen, ABF-huset, Sveavägen 41
Kommunikationer: T-bana Rådmansgatan

Mer information finns att läsa här – sidan är bara för medlemmar, så du behöver ditt lösenord som du har fått i din kallelse per mejl eller i posten.

Har du inte fått någon kallelse? Mejla styrelsen@fistorstockholm.se eller ring till vår medlemstelefon 0736-52 18 36, så tar vi reda på vad som har hänt.

Fi Stockholm söker ledamöter till funktionshinderrådet, revisionen, Stockholm Vatten AB och valnämnden

Feministiskt initiativ har genom förhandlingar i Stadshuset fått möjlighet att tillsätta representanter i funktionshinderrådet, revisionen, Stockholm Vatten AB och valnämnden. Fi Storstockholms valberedning söker därför kandidater att föreslå till dessa poster.

Ordinarie ledamot i funktionshinderrådet

Stockholms stads råd för funktionshinderfrågor ska verka som rådgivande organ i frågor som har funktionshinderaspekter. Rådet ska ta initiativ till förbättringar för personer med funktionsnedsättning i alla åldrar.

Vi söker dig som är väl insatt i funktionshinderfrågor. Du har god kännedom om Feministiskt initiativs funktionshinderpolitik och gärna egna erfarenheter av funktionsnedsättning.

Ordinarie ledamot i revisionen

Stockholms stad har 20 förtroendevalda revisorer för att granska stadens nämnder. De är även lekmannarevisorer för de kommunala bolagen. I revisionen tar man inga politiska beslut, utan granskar den genomförda politiken. Revisionen arbetar på uppdrag av kommunfullmäktige, och granskar de övriga nämnderna samt kommunstyrelsen. Revisionen är också ”oberoende”. Det innebär att trots att dess ledamöter är utsedda av respektive parti, ska de granska nämndernas beslutsgång, implementering och måluppfyllelse i sin helhet.

En stor uppgift för dig i revisionen blir att följa upp och se om det som beslutats blivit verkställt. Som ledamot i revisionen är du medborgarnas demokratiska ögon och öron. Därför är det viktigt att du är noggrann, har god kännedom om Feministiskt initiativs politik för Stockholms stad och van att kunna läsa mycket text. Om det är något som du inte förstår är du inte rädd för att gräva djupare för att ta reda på det.

Ersättare i styrelsen för Stockholm Vatten AB

Stockholm Vatten AB ska verka för att tillgodose medborgarnas behov av vatten och samtidigt bidra till en långsiktigt hållbar samhällsutveckling.

Till denna post behövs någon som har en noggrann blick och goda kunskaper i ekonomi. Det är bra om du har erfarenhet av styrelse- eller ledningsarbete. Det är även ett plus om du har intresse av miljö- och hållbarhetsfrågor.

Ersättare i valnämnden

Valnämndens uppgift är att lokalt organisera och genomföra val till riksdagen, landstingsfullmäktige, kommunfullmäktige, EU-parlamentet och eventuella extraval och folkomröstningar. Nämnden är som mest aktiv inför valår.

I Stockholms stad varierade valdeltagandet från 36 till 94 procent 2010, och även i senaste valet var skillnaderna stora. Fi Storstockholm tycker det är ett demokratiproblem. Vi söker dig som vill arbeta för att öka valdeltagandet, framför allt i områden där få röstar. Vi ser gärna att du har förankring i något av de områdena i Stockholm och att du är engagerad i ditt lokalsamhälle.

Hur du anmäler intresse

För att kunna kandidera till dessa uppdrag behöver du vara folkbokförd i Stockholms stad.

Om du är valbar och vill anmäla dig som kandidat ber vi dig skicka en skriftlig presentation av dig själv och hur du ser på uppdraget till valberedning-listor@fistorstockholm.se. Presentationen ska inte vara längre än en sida. Ange även personnummer, telefonnummer, e-postadress och nuvarande folkbokföringsadress till din presentation. Ange i ämnesraden på mejlet vilken post det är du anmäler dig till.

Sista datum att ansöka är söndag den 8 februari.

Eftersom vi vill ha en bredd av erfarenheter och kompetenser, och strävar efter en god representation, uppmanar vi samtliga intresserade som överensstämmer med ovan angivna kriterier att ansöka.

Hur urvalsprocessen går till

Valberedningen går igenom samtliga ansökningar och går sedan vidare med ett urval av dem. Valberedningen tar slutligen fram ett förslag på lämpliga kandidater som medlemmarna i Fi Storstockholm får rösta om på årsmötet den 28 februari.

På årsmötet har alla valbara medlemmar möjlighet att kandidera till dessa poster.

Länkar om du vill veta mer

Funktionshinderrådets hemsida
Revisionens hemsida
Stockholm Vatten AB
Valnämnden
Fi Storstockholms politik för kommun och landsting
Fi Simrishamns kommunpolitiska rapport 2010-2014 (pdf, kan vara intressant att läsa för dig som är intresserad av revisionen)

Kontaktuppgifter till valberedningen
Har du några frågor kan du vända dig till valberedningen på valberedning-listor@fistorstockholm.se.

Vänliga hälsningar
David Granath och Carina Söder
Fi Storstockholms valberedning

Vi söker nästa valberedning – ska du vara med?

Nu håller Fi Storstockholms valberedning för styrelsen som bäst på med sitt arbete att sätta ihop styrelse och revisorer för mandatperioden 2015–2016. Men det finns en viktig funktion som de inte får föreslå folk till: nästa valberedning.

Förut hittade vi alltid den nya valberedningen bland de medlemmar som varit på årsmötet. Det funkade bra när vi varit ganska få medlemmar. Nu är Fi Storstockholm mycket större, och vi behöver en stor valberedning som kan representera alla medlemmar – inte bara dem som kan komma på årsmötet.

Därför prövar vi nu att använda oss av en föranmälan för att kandidera – länken finns längst ned!

Alla som anmäler sitt intresse kommer att presenteras på årsmötets informationssida – styrelsen gör alltså inget urval bland kandidaterna. (Det går att anmäla sig på årsmötet, men den som gör det missar förstås möjligheten att presentera sig i förväg.) På årsmötet väljer vi sedan valberedningen.

Det går förstås bra att nominera någon annan! Men du ska ha pratat med den innan och tagit reda på om hen vill ställa upp.

Vad gör valberedningen?

Valberedningens uppgift är att hitta personer till de poster där vi behöver ledamöter eller representanter till

• Fi Storstockholms styrelse
• kommunföreningars styrelser
• andra förtroendeuppdrag inom Fi Storstockholm och kommunföreningarna.

Eftersom vi är invalda i Stockholms kommunfullmäktige ska valberedningen också hitta personer att välja och fyllnadsvälja till

• tingsrätterna
• nämnder
• bolag, råd, med mera.

Inför valår sköter valberedningen också arbetet med att sammanställa listor för landstinget och kommunföreningarna.

Hur går arbetet till?

När valberedningen ska ta fram ledamöter/representanter skickar de ut en nomineringsfråga till medlemmarna. De kan också be personer de tror skulle passa att kandidera. Sedan görs ett första urval bland dem som nominerat sig (eller blivit nominerade) för att se vilka som uppfyller kriterierna för posten. De som gör det kallas till intervju. Efter intervjuerna sammanställer valberedningen ett förslag som medlemmarna sedan får rösta på.

Fram tills nu har valberedningsarbetet skett en gång om året (till Fi Storstockholms styrelse) och en gång vart fjärde år (till listor för val). Men eftersom vi växer kommer det handla om ett mycket mer regelbundet arbete: olika förtroendeuppdrag väljs vid olika tillfällen för olika långa perioder, och det kommer oftare att behövas fyllnadsval. Därför får valberedningen räkna med att den får arbeta löpande under året.

Hur ska valberedningen se ut?

Styrelsen vill ha en stor valberedning, så att den kan arbeta i grupper om det behövs, och vi tror att den ska bestå av cirka 11 personer. Vi tycker att de ledamöterna ska komma från olika delar av Storstockholm, så att så många kommunföreningar och medlemsgrupper som möjligt är representerade. Vi vill gärna se ledamöter med olika slags bakgrund, erfarenheter och kompetenser. Vi tror också att det är viktigt att ledamöterna känner till hur Fi Storstockholm fungerar och vet vad som händer i organisationen.

Vem kan kandidera till valberedningen?

Du ska vara medlem i Fi och bo i Storstockholm, och du får gärna vara aktiv i andra delar av FiSS.

Du kan kombinera det här uppdraget med vissa andra förtroendeuppdrag i Fi, som nämndemannauppdrag, plats i nämnder, i bolag och råd, med mera – du är då inte med och bereder sådana uppdrag.

Du kan inte kombinera det med att sitta i Fi Storstockholms eller kommunförenings styrelse, vara ledamot eller ersättare i ett fullmäktige, eller stå på en lista som kandidat till ett fullmäktige inom Stockholmsregionen.

Några frågor?

Har du några frågor, mejla dem till styrelsen!

Anmäl intresse här!

Om du vill finnas med som kandidat på hemsidan ska du skicka in din intresseanmälan senast 15 februari.

Skickar du in din intresseanmälan 16–26 februari kommer den att vara med i informationsmaterialet vid årsmötet.

Här är länken till formuläret till intresseanmälan!