Stoppa fria skolvalet och förstatliga skolan

Skolkommissionen presenterade i dag ett delbetänkande, som innehåller nationella målsättningar för skolan samt en långsiktig plan med utvecklingsområden. Feministiskt initiativ välkomnar flera av förslagen men menar att de är långt ifrån tillräckliga för att garantera likvärdigheten i svensk skola och kompensera för ett allt mer segregerat samhälle.

OECD rekommenderade skolkommissionen att vidta genomgripande åtgärder för att lösa Sveriges skolkris. De pekade bland annat på att det fria skolvalet och kommunaliseringen av den svenska skolan har lett till ökad segregation och minskad likvärdighet. Ändå presenterar skolkommissionen förslag som till största del behåller nuvarande system med mindre justeringar. Feministiskt initiativ menar att de krävs större förändringar för att säkerställa att skolan klarar sitt kompensatoriska uppdrag.

Feministiskt initiativ föreslår därför att:

 • Det ”fria” skolvalet stoppas. Alla ska ha en bra skola i sitt närområde. Vissa skolor kan ha särskilda kvoter på skolorna i syfte att motverka boendesegregationens effekter. Skolor, klasser och arbetsenheter ska ha en så bred social sammansättning av elever som möjligt.
 • Det ska bara vara möjligt att sätta sitt barn i kö till fristående skolor från 6 års ålder genom en gemensam kö. Intagningen till fria skolor ska ske genom lottning. Särskilda behov ska dock prioriteras, exempelvis på grund av funktionsnedsättningar.
 • Skolan ska förstatligas helt. Staten måste ta ett helhetsgrepp för att garantera jämlikhet och fördela resurserna utifrån behov. Elevernas socioekonomiska bakgrund och deras utsatthet, exempelvis för diskriminering och rasism ska vara en faktor i bedömningen.
 • Nyanlända elever ska fördelas jämnt över hela staden och alla skolor (inklusive friskolor) alla ska erbjuda språkintroduktionsprogram. Kommuner ska erbjuda bussning vid behov.
  Feministiskt initiativ anser därutöver att det är anmärkningsvärt att skolkommissionen varken nämner diskriminering, jämställdhet eller rasism i sin rapport. Den strukturella maktanalysen är helt frånvarande. Inte heller nämns hur skolan ska bli bättre på att leva upp till sitt uppdrag att förmedla och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna.
 • Oacceptabelt att neka EU-medborgare tillträde till Eurovision village

  Feministiskt initiativ tog igår emot uppgifter om särbehandling av utsatta EU-medborgare i Eurovision village. Enligt rapporteringen tillåts inte EU-medborgare att vistas på området. – Att neka utsatta EU-medborgare tillträde till Eurovision village under förevändning att de kanske plockar pant är inget annat än rasprofilering och helt oacceptabelt, säger Anna Rantala Bonnier (Fi).

  Feministiskt initiativ tog igår, måndag den 9 maj, emot uppgifter om särbehandling av utsatta EU-medborgare i Eurovision village. Enligt rapporteringen tillåts inte EU-medborgare att vistas på området under förevändning att de kanske ska plocka pant. Samma dag rapporterade Dagens Nyheter om en ny poliskampanj riktad mot personer som sitter och tigger.

  – Det pågår en avhumanisering och hetsjakt på utsatta EU-medborgare. Vad vi ser nu är en direkt konsekvens av regeringens politik, säger Rojan Karakaya (Fi).

  Feministiskt initiativ menar att beslutet är ett fall av diskriminering och strider mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter.

  – Att neka utsatta EU-medborgare tillträde till Eurovision village under förevändning att de kanske plockar pant är inget annat än rasprofilering och helt oacceptabelt. Den förföljelse av romer som Sverige brukar skryta med att vi har lämnat återupprepar vi nu utan att blinka, säger Anna Rantala Bonnier (Fi).

  För mer information:
  Ring Feministiskt initiativs pressjour på 0761 22 91 75

  Rekryteringen av samordnare senareläggs

  På grund av kommande omorganisation av Feministiskt initiativ inom Stockholmsregionen måste vi dra tillbaks, senarelägga och till en del omdefiniera den utannonserade tjänsten som samordnare.

  Vi beklagar detta men hoppas att beslutet leder till större tydlighet när det är dags för en samordnare att anställas, något som kommer att gagna Feministiskt initiativ och dess medlemmar och ge en långsiktig stabilitet.

  Vänliga hälsningar
  Fi Storstockholms styrelse

  Stockholm uppmärksammar förföljda musiker under ESC

  När Stockholm står värd för Eurovision Song Contest nästa vecka uppmärksammar staden förföljda musiker med ett arrangemang i Kungsträdgården där bland annat Ramy Essam, Adam Tensta och Maxida Märak håller konsert. – Musiker över hela världen blir fängslade, attackerade och censurerade av regeringar i syfte att tysta deras musik. Förhoppningsvis kan Stockholm visa hur mycket roligare det blir när alla får vara med på festen, säger Sissela Nordling Blanco (Fi).

  Den rödgrönrosa majoriteten har stärkt arbetet för mänskliga rättigheter och när Stockholm står värd för Eurovision Song Contest nästa vecka ska staden uppmärksamma förföljda musiker. Ryssland är förhandstippade favoriter i år men ligger samtidigt i topp på listan över fall av antalet förföljda musiker. Om tävlingen skulle hållas i Ryssland nästa år skulle många HBTQ-personer, både fans, besökare och deltagare, inte kunna delta på grund av risk för hot, fängelse, våld och censur från staten.

  – När Europa nu samlas vill vi ta tillfället i akt att lyfta kränkningar av mänskliga rättigheter. Musiker över hela världen blir fängslade, attackerade och censurerade av regeringar i syfte att tysta deras musik. Förhoppningsvis kan Stockholm visa hur mycket roligare det blir när alla får vara med på festen, säger Sissela Nordling Blanco (Fi) Majoritetens ansvariga för mänskliga rättigheter.

  Kansliet för mänskliga rättigheter har fått i uppdrag att arrangera publika event söndagen den 8 maj i samarbete med Kulturhuset Stadsteatern, som driver fristadsprogrammet för förföljda kulturutövare. Sissela Nordling Blanco kommer invigningstala i samband med detta.

  SONGS OF FREEDOM: MUSIKEN FÖRÄNDRAR
  TID: 8 maj kl.15:45 – 19:30
  PLATS: Eurovision village i Kungsträdgården

  Samtal: Musik – en mänsklig rättighet?
  Medverkande: Alfons Karabuda (SKAP), Kerstin Brunnberg (Journalist), Fredrik Elg (Fristad Malmö), Ole Reitov (Freemuse), Moderator: Ametist Azordegan.

  Konsert: Ramy Essam, Adam Tensta och Maxida Märak med flera.

  Prisutdelning: Freemuse award tilldelas Lavon Volski, Belarus.

  Tal: Sissela Nordling Blanco (Fi).

  Läs mer om arrangemanget här.

  FÖR MER INFORMATION
  Ring Feministiskt initiativ Stockholms pressjour +46 76 122 91 75

  ​Fi kritiska till flaggförbud under ESC

  Det råder ett flaggförbud under Eurovision Song Contest som innebär att den samiska flaggan inte är tillåten. Feministiskt initiativ är kritiska mot beslutet. – Den samiska flaggan har enat och stärkt människor i sin fortsatta kamp för upprättelse. Att förbjuda den samiska flaggan är att blunda för förtrycket, säger Sissela Nordling Blanco (Fi).

  Sveriges radio har under dagen rapporterat om ett flaggförbud under Eurovision Song Contest. Enligt musiktävlingens regler tillåts bara flaggor från de deltagande länderna, från länder som tidigare deltagit, eller från länder som är fullvärdiga medlemmar i FN. Flaggförbudet innebär att den samiska flaggan inte är tillåten när tävlingen går av stapeln i Stockholm.

  – Flaggor har alltid varit en viktig symbol för urfolk och nationella minoriteter. Den samiska flaggan har enat och stärkt människor i sin fortsatta kamp för upprättelse. Att förbjuda den samiska flaggan är att blunda för förtrycket, säger Sissela Nordling Blanco (Fi), ordförande i kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter.

  Feministiskt initiativ menar att beslutet att förbjuda alternativt beslagta flaggor strider mot de mänskliga rättigheterna och yttrandefriheten. Så länge en flagga inte uppmanar till hets mot folkgrupp eller strider mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter borde den vara tillåten.

  FÖR MER INFORMATION
  Ring Feministiskt initiativ Stockholms pressjour +46 76 122 91 75