Pressmeddelande: Fi Storstockholm fastställde sina listor

Pressmeddelande 2014-02-16

Fi Storstockholm fastställde sina listor

Fi Storstockholm har fastställt sina listor. Isabella Pettersson blev toppkandidat för listan till kommunfullmäktige, och Bonnie Spetse till landstingsfullmäktigelistan. Till Värmdö kommunfullmäktige står tidigare talespersonen Carl Emanuelsson överst.

Lördagen den 15 februari hade Fi Storstockholm valkonferens för att fastställa listorna till två kommunfullmäktige, och Stockholms läns landsting.

Till listan för Stockholms kommun valdes Isabella Pettersson som översta namn, följd av talespersonen Sissela Nordling Blanco. Isabella organiserar idag arbetet med att skugga kommunfullmäktige och fungerar i praktiken som gruppledare. På listan för Stockholms läns landsting blev det Bonnie Spetse på första plats. Hon följs av Sooz Romero.

Den andra kommunen i Storstockholm som har en lista till kommunfullmäktige är Värmdö. På den listan blev tidigare talespersonen Carl Emanuelsson toppnamnet.

Söndagen den 16/2 hade Fi Storstockholm årsmöte. Där valdes Malin Ericson till ordförande för styrelsen.

– Vi har fastställt tre listor med fantastiska kandidater, som visar på partiets bredd, styrka och kompetens. Vi är ett parti med ökat stöd i ryggen, och med den vetskapen går vi in i denna valkampanj med glädje och övertygelse om feministisk representation i våra folkvalda församlingar efter den 14 september, säger Malin Ericson.

Detta pressmeddelande som pdf.

Pressmeddelande: Manifestation mot mäns våld mot kvinnor

Pressmeddelande 25 november 2013

Manifestation mot mäns våld mot kvinnor

Feministiskt initiativ Storstockholm manifesterar idag på FN:s dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Det gör vi eftersom våld i nära relationer är ett strukturellt och reellt hot som samhället inte klarar av att skydda sina invånare från.

Mäns våld mot kvinnor och barn, både i Sverige och över hela världen, är ett hot mot folkhälsa, säkerhet och demokrati, och för med sig stora samhällsekonomiska kostnader. Enligt aktuella siffror från WHO drabbas var tredje kvinna i världen. FN har uppmanat sina medlemsstater att minska sina militärbudgetar och istället prioritera insatser mot det globala säkerhetsproblemet våld i nära relationer och sexualiserat våld.

Feministiskt initiativ Storstockholm vill ha en ny definition av säkerhetspolitik, befriad från nationalism och vapenskrammel. En säkerhetspolitik baserad på den verklighet som kvinnor idag lever i – en verklighet som samhället inte klarar av att skydda sina invånare från.

Vi samlas vid trapporna på Hötorget klockan 18 för att tända ljus, lyssna till tal och tillsammans manifestera för att uppmärksamma detta globala problem på en lokal nivå.

Talar gör:

Foujan Rouzbeh, aktivist och bl.a. initiativtagare till hijabuppropet.
Ferah Bozcali, Kurdiska kvinnors förening Amara
Linnéa Bruno, Feministiskt initiativ

Detta pressmeddelande som pdf.

Pressmeddelande: Feministiskt initiativ kritiserar Alliansens budget

Pressmeddelande 20 november 2013

Feministiskt initiativ kritiserar Alliansens budget

Alliansens budget, som idag tas upp på Stockholms kommunfullmäktige, är en budget som lägger ansvar på individen, och som saknar lösningar. Med ett fortsatt Alliansstyre kommer vi få se fortsatt bostadsbrist, miljöproblem och diskriminering. Fi Storstockholm vill ha ett annat Stockholm.

Sedan maj 2012 har Feministiskt initiativ Storstockholm bevakat Stockholms kommunfullmäktige från åhörarläktaren, något vi kommer fortsätta att göra fram till valet 2014.

I bloggen ”Den rosa staden” kommenterar vi Alliansens politik och det budgetförslag som lagts fram för Stockholm. Det Alliansen har presenterat är en budget utan helhetsperspektiv och utan lösningar. En budget som inte tar bostadsbrist, främlingsfientlighet, diskriminering och bilburen miljöförstöring på allvar. En budget som lägger allt ansvar på individen.

Vi i Fi Storstockholm vill skapa ett Stockholm där alla människor har möjlighet att utvecklas och ta del av staden på lika villkor. Vi vill skapa en stad där de offentliga rummen är öppna för alla och där tillgänglighet står i fokus. Vi ska verka för långsiktiga satsningar där vi alla, även politiker, tar ansvar för att göra Stockholm till en bättre stad. Vi ska under 2014 arbeta för att, om ett år, få lägga fram en budget för en inkluderande och öppen stad.

Mer information:
Här kan du läsa ett blogginlägg om FiSS syn på budgeten: Fi Storstockholm kritiserar budgeten – Alliansens brist på helhetsgrepp är allvarligt.

Detta pressmeddelande som pdf