På plats i stadshuset!

[vc_row][vc_column width=”3/4″][text_output]

Malin Ericson

Malin Ericson är den tredje att ta plats i kommunen som representant för Fi. Malin är ordförande för Fi Storstockholm och har varit aktiv i partiet under många år. Hon intresserar sig särskilt för frågan om stadsplanering där hon tycker att det saknas ett feministiskt och intersektionellt perspektiv i dagens politik.

Vad kommer hända nu? 
Nu väntar vi på att alla detaljer i förhandlingarna ska bli klara så att vi har en överenskommelse inom majoriteten. Första kommunfullmäktigemötet för mandatperioden är 20 oktober, så till dess måste allt vara överenskommet. Sedan börjar arbetet med budgeten, som ska presenteras i slutet av november eller början av december.

Det känns fortfarande lite overkligt. Eftersom den förra mandatperioden fortfarande pågår har vi inte fått tillgång till Stadshuset, men jag hoppas att det känns mer greppbart när vi har vårt (antagligen mycket lilla) kontor och fått våra platser i fullmäktigesalen.

Vilka förväntningar har du inför den kommande mandatperioden? 
Jag hoppas att vi kommer att kunna föra in alla de perspektiv som vi känt saknas när vi följt kommunpolitiken de senaste åren. Vi är ett litet parti med få mandat, så realistiskt sett kommer vi inte kunna driva genom några stora förändringar på egen hand. Vår uppgift blir att att lyfta in nya kunskaper om feminism och intersektionalitet i kommunfullmäktige och nämnder.

För egen del ser jag fram emot att få veta en massa saker som jag inte visste förut, om politiken i sig och mina intresseområden inom politikarbetet.

Vad tror du kommer vara den största utmaningen? 
Det hänger ihop med förra frågan: Hur får vi på bästa sätt gehör för våra idéer och vår syn på samhället inom majoriteten? Vi brinner för vår politik men vi är trots allt nya i det här sammanhanget. Förhoppningsvis blir det lättare ju längre tiden går och ju mer vi lär oss. Ingen kan säga att vi inte ställer höga krav på oss själva!

Vilken tycker du är den viktigaste frågan just nu?
För mig precis just nu är den viktigaste frågan att Förbifart Stockholm inte byggs. I ett litet längre nu-perspektiv handlar det om bostadskrisen och hur vi prioriterar bort bilen i stadsplaneringen.[/text_output][/vc_column][vc_column width=”1/4″][image type=”none” float=”none” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” src=”4890″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”3/4″][text_output]

Isabella Pettersson

Isabella Pettersson är den andra av våra kandidater som fått en plats i kommunfullmäktige. Isabella sitter i styrelsen för Fi Storstockholm och har tidigare varit ansvarig för politikutskottet. Inför valet har Isabella drivit en intensiv kampanj i kommunen och profilerat sig i frågor om medborgardemokrati.

Vad kommer hända nu?
Nu kommer ett självständigt feministiskt parti ta sig in i stadshuset. Vilket är både otroligt och historiskt.

Vilka förväntningar har du  inför den kommande mandatperioden?
Det viktigaste är att förändra det politiska samtalet. Frågor om mänskliga rättigheter ska inte längre få vara en sidofråga När andra partier lägger till feminismen på en redan formulerad utgångspunkt så väljer vi att istället låta feminismen utgöra det ideologiska fundamentet. Det gör att vi aldrig kommer välja bort mänskliga rättigheter, jämlikhet och jämställdhet då vi driver politik, eftersom det är utgångspunkten för vår vision och politik.

Vad tror du kommer vara den största utmaningen?
Att Sverigedemokraterna har fått mandat i stadshuset. Det är oerhört viktigt att vara en motpol till deras politik och ideologi. Det är också viktigt att arbeta tillsammans med de övrig partierna för att de inte ska få något politiskt inflytandet eller utrymme. Målet är att de åker ut 2018.

Vilken är den viktigaste frågan just nu?
Mina hjärtefrågor handlar om arbetsvillkor inom hemtjänst, äldreomsorg och barnomsorg. Det är där kvinnor dominerar som arbetstagare, och det är där arbetsvillkoren måste förbättras från dagens låga löner och delade turer. Jag kommer driva dom här frågorna hårt.[/text_output][/vc_column][vc_column width=”1/4″][image type=”none” float=”none” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” src=”4881″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”3/4″][text_output]

Sissela Nordling Blanco

Sissela är talesperson för Feministiskt initiativ och kommer sitta i kommunfullmäktige. Hon har tidigare varit med och utvecklat Fi:s politik på framförallt områdena antirasism, migration och likabehandling. Hon har också varit drivande i det interna arbetet med att förankra intersektionella perspektiv i partiet.

Vad kommer hända nu?
Nu tar vi oss in i stadshuset! Vi har tre mandat men vi är en hel folkrörelse som ska in. Vi sitter på enormakunskaper tillsammans som vi måste ta vara på. Därför vill vi att alla som är intresserade av att hjälpa till med politikutveckling eller sitta i nämnder höra av sig till oss eller komma på medlemsmötet fjärde oktober. Nu behövs samma engagemang som fanns i valrörelsen till att omsätta ord till handling

Hur ser dina förväntningar ut på dom kommande åren?
Jag förväntar mig att Stockholm ska bli en bättre stad att leva i. Särskilt för de vars röster stängs ute från maktens rum. Unga tjejer, hbtq-personer, flyktingar och papperslösa, förortsbor, de som jobbar inom välfärden och många andra. Jag förväntar mig att tillsammans med folkrörelser, ideella organisationer, kvinnojourer och fackförbund driva på en förändring i feministisk och antirasistisk riktning inom alla politiska områden.

Vad tror du kommer vara den största utmaningen?
Att göra kloka prioriteringar när man egentligen vill driva allt på samma gång.

Vad vill du förändra, vad tycker du är den viktigaste frågan just nu?
Något av det viktigaste är att förebygga mäns våld och öka resurser till kvinnojourerna som går på knäna. Varannan kvinna får vända i dörren på grund av resursbrist. Kommunerna har ansvaret att garantera skydd, vi måste se till att det ansvaret efterlevs, och att skyddet även ska gälla papperslösa.[/text_output][/vc_column][vc_column width=”1/4″][image type=”none” float=”none” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” src=”4853″][/vc_column][/vc_row]