Politiker Stockholms stad

Kommunfullmäktige

Ordinarie ledamöter
Sissela Nordling Blanco (ordförande rådet för mänskliga rättigheter)
Malin Ericson
Lisa Palm

Ersättare
Anna Rantala Bonnier (gruppledare)
Johanna Andersson

Om nämnderna

Det är i nämnderna som man gör mycket av det politiska arbetet, och därför är det viktigt att Fi är med där. Eftersom vi är ett för litet parti får vi inte platser i nämnderna automatiskt – det är de andra partierna i majoriteten som har delat med sig av sina platser.

I varje nämnd finns det ordinarie ledamöter och ersättare. Vi har fått en ordinarie plats, i socialnämnden, i de andra nämnderna har vi ersättare. Det är bara de ordinarie ledamöterna som får rösta, men ersättarna är med på alla möten och får säga vad Fi tycker. Därför är ersättarplatserna också viktiga för oss.

Vi har också skuggledamöter i några nämnder. De är med på förmöten och liknande, och kan på det sättet bevaka det som händer där.

Facknämnderna arbetar med ett särskilt område i stadens politik, som kulturfrågor (kulturnämnden) och förskola och skola (utbildningsnämnden). Stadsdelsnämnderna har ansvar för mycket av det som händer i stadsdelarna.

Utöver nämnderna har vi också representanter i Rådet för mänskliga rättigheter, där vi har ordförandeposten, Stadsrevisionen, Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor och Stockholm Vatten AB.

Våra representanter

Facknämnder
Arbetsmarknadsnämnden (ersättare): Lisa Palm
Kulturnämnden (ersättare): Sofia Lundin
Kyrkogårdsnämnden (ersättare): Djuna Michelle Jangmyr
Socialnämnden (ordinarie): Anna Rantala Bonnier
Trafiknämnden (ersättare): Malin Ericson
Utbildningsnämnden (ersättare): Maria Jansson
Äldrenämnden (ersättare): Erik Vallström
Överförmyndarnämnden (ersättare): Johanna Andersson

Exploateringsnämnden (skuggledamot): Calle Öhlin
Idrottsnämnden: Destina Sönmez
Miljö- och hälsoskyddsnämnden (skuggledamot): Annika Nylén
Stadsbyggnadsnämnden (skuggledamot): Rojan Karakaya

Stadsdelsnämnder
Enskede-Årsta-Vantör (ersättare): Lisa Palm
Hässelby-Vällingby (ersättare): Kristina Henkel
Södermalm (ersättare): Djuna Michelle Jangmyr
Älvsjö (ersättare): Malin Ericson

Kungsholmen (skuggledamot): Anneli Åkesson

Valnämnden
Ersättare: Nadia Feshari

Valnämnden och valberedningen för Kommunförbundet Stockholms Län
Insynsplats: Maria Pettersson

Valberedningen kommunfullmäktige och kommunstyrelsen
Ersättare: Johanna Andersson

Stadsrevisionen
Ordinarie ledamot: Katarzyna Konkol-Gullberg

Rådet för mänskliga rättigheter
Ordförande: Sissela Nordling Blanco
Ersättare: Madeleine Fridh

Kommunstyrelsens råd för funktionshinderfrågor
Ordinarie ledamot: Gudrun Hofsten

Stockholm vatten och avfall AB
Ersättare: Maria Pettersson

Stiftelsen August Strindberg
Ersättare: Mikaela Sundin