Val 2014

[vc_row][vc_column width=”1/1″][text_output]Det är nu det händer – valrörelsen är igång och med bara några veckor kvar till valet och med över 18 000 medlemmar så ska vi tillsammans hjälpas åt med att skapa en rosa stad, fri från ALLA former av diskriminering. Inför varje vecka kommer vi fördjupa oss i ett fokusområde, dessa består av: migration, stadsplanering, kultur, välfärd och medborgardemokrati. Veckan kommer inledas av en text skriven utifrån veckans tema av någon av våra kandidater. Tematexterna följs sedan upp av olika evenemang och torgtal runt om i Stockholm med några av våra främsta kandidater. Vi kommer också finnas på plats med valstugor, valsedlar och information runt om i Stockholm. Valstugan Valstugan är på plats på Sergels torg, här finns vi plats för att prata feminism, dela ut foldrar och svara på frågor.[/text_output][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][text_output]

Tema: Medborgardemokrati

Feministiskt initiativ anser att en viktig del av den kommunala demokratin är att invånarna kan påverka politiken. Vi vill öka invånarnas delaktighet i kommunernas utveckling. Vi vill ha ett samhälle där man tar tillvara på det politiska engagemang som redan finns och som aktivt arbetar för att inkludera fler i det politiska samtalet. Ju fler röster som är delaktiga, desto fler perspektiv kommer att synas på den politiska dagordningen.

I Stockholmsregionen bor mycket människor med många olika bakgrunder och förutsättningar. Men politiken utgår ofta från den vita medelklassen, där områden med mycket villor och bostadsrätter prioriteras framför de där många bor i hyresrätt. Representationen i fullmäktige är ofta skev. Därför vill vi verka för att stärka användandet av medborgarförslag, skapa dialogforum och säkerställa avgiftsfria mötesplatser. I Stockholms stad, landets mest folkrika kommun, vill vi förstärka och utöka den lokala demokratin genom direktval till stadsdelsnämnderna.

Rösta rosa i valet den 14:e september om du delar vår vision om en demokrati som är till för alla!

Torgtal
Torsdag 11/9 17-18, Hötorget Isabella Pettersson, Bonnie Spetse, Lotten Sunna, Feministas Acidas (slagverk), Katarina Bech (musik)
Torsdag 11/9 17-18 Drottninggatan vid Åhlens, Gudrun Schyman
Torsdag 11/9 17-18 Solna Centrum, Maria Löfqvist, Di Malm
Fredag 12/9 14-15 Medborgarplatsen Björns Trädgård, Gudrun Schyman, Lotten Sunna
Fredag 12/9 14-15 Rinkeby torget Karin Ploen Hultén, Armina Etminan, Sissela Nordling Blanco och Feministas Acidas (slagverk)
Fredag 12/9 18-19 Drottninggatan vid Åhlens Gudrun Schyman, Soraya Post
Lördag 13/9 11-12, Bredäng centrum Lisa Palm, Johanna Andersson, Emma Forsberg
Lördag 13/9 15-16 Drottninggatan vid Åhlens, Bonnie Spetse, Gudrun Schyman, Armina Etminan, Soraya Post, västafrikanskt slagverksband (Sara Soumah)

Lördag 13/9 kl 16-17 på Medborgarplatsen, Gudrun Schyman, Sissela Nordling Blanco, Lisa Palm, Isabella Pettersson, Victoria Kawesa och Bonnie Spetse.

[/text_output][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][blockquote type=”left”]”Feministiskt initiativ vill öka invånarnas delaktighet i stadens utveckling. Vi vill ha ett samhälle, där det politiska engagemang som redan finns tas tillvara, och som aktivt arbetar för att inkludera fler i det politiska samtalet. Ju fler röster som är delaktiga, desto fler perspektiv kommer att synas på den politiska dagordningen.”

-Isabella Pettersson, förstanamn kommunfullmäktige, Feministiskt initiativ
-Lisa Palm, fjärde namn kommunfullmäktige, Feministiskt initiativ
-Anna Rantala Bonnier, sjunde namn kommunfullmäktige, Feministiskt initiativ
-Emma Forsberg, åttonde namn kommunfullmäktige, Feministiskt initiativ

Läs hela texten här[/blockquote][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”3/4″][blockquote type=”left”]”Feministiskt initiativ vill se att invånarnas perspektiv kommer tidigt in i beslutsprocessen. Och ju fler som är aktiva, desto fler perspektiv kommer komma upp på den politiska dagordningen. Feministiskt initiativ ska verka för att politik är något som sker mellan invånarna varje dag, inte bara var fjärde år.”

-Isabella Pettersson, förstanamn kommunfullmäktige, Feministiskt initiativ.

Läs hela texten här[/blockquote][/vc_column][vc_column width=”1/4″][image type=”none” float=”none” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” src=”4349″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”3/4″][blockquote type=”left”]”Det räcker inte med politiker som på pappret bockar av regler om delaktighet: vi vill se en stad som tydligt utgår från invånarnas perspektiv. Vi vill se regelbundna undersökningar om hur invånarna ser på sina möjligheter att påverka.” 

-Emma Forsberg, åttonde namn kommunfullmäktige Feministiskt initiativ

Läs hela texten här[/blockquote][/vc_column][vc_column width=”1/4″][image type=”none” float=”none” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” src=”4229″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][/vc_column][/vc_row]

Tema: Välfärd

Feministiskt initiativ vill ha ett tryggt samhälle för alla, oavsett vem man är eller var man bor. Det sociala skyddsnätet ska vara starkt och bärande. Vi ska utgå från vilka behov det finns och beräkna kostnaderna utifrån det, inte tvärtom.

Hur välfärden ser ut påverkar allas vår vardag, särskilt kvinnor. Om inte barnomsorgen fungerar på grund av för stora barngrupper och för lite personal känner föräldrar sig inte trygga nog att lämna barnen där. Om äldreomsorgen inte fungerar måste barn sköta vardagen åt sina åldrande föräldrar. Och det är framför allt kvinnorna som tar på sig de sysslorna och går ner i arbetstid för att hinna med, och till följd tjänar mindre under arbetslivet och får sämre pension.

Det är också främst kvinnor som arbetar i offentlig sektor, som bär välfärden på sina axlar med låga löner och dåliga arbetsförhållanden. Kvinnor betalar dubbelt för bristerna i våra offentliga verksamheter. Lönerna måste höjas och arbetsvillkoren förbättras.

Rösta rosa i valet den 14:e September om du tror på en stad som tar ansvar för sina invånares välfärd.

Torgtal/Folderutdelning Måndag 1/9 16-17, Högdalen centrum, Lisa Palm, Johanna Andersson, Emma Forsberg Tisdag 2/9 13-14, Norrmalmstorg, Isabella Pettersson, Bonnie Spetse, Katarina Bech(musik) Tisdag 2/9 16-17, Solna Torg, Bonnie Spetse, Maria Löfqvist, Di Malm Onsdag 3/9 12-13, Liljeholmen, Emma Forsberg, Victoria Kawesa Onsdag 3/9 16-17, Solna Torg, Maria Löfqvist, Di Malm Torsdag 4/9 16-17, Solna Torg, Maria Löfqvist, Di Malm, Katarina Bech (musik) Torsdag 4/9 16-17, Liljeholmen, Isabella Pettersson, Feministas Acidas Fredag 4/9, 10.30-12, Stockholms universitet, Gudrun Schyman Fredag 5/9 13-14, Sergelarkaden/Kulturtorget, Gudrun Schyman, Armina Etminan Lördag 6/9 10-11, Rinkeby Centrum, Victoria Kawesa Lördag 6/9 11-12, Drottninggatan vid Åhlens, Gudrun Schyman, Lotten Sunna Lördag 6/9 11-12, Nytorget, Skolmanifestation Lördag 6/9 13-14, Skärholmstorget, Lotten Sunna Söndag 7/9, 15-16, Drottninggatan vid Åhlens, Event Välfärd/Pension, Lotten Sunna, Armina Etminan Söndag 7/9, 15-16, Södertälje Politikergatan, Bonnie Spetse, Lisa Palm, Johanna Andersson, Kajsa Markström

[/text_output][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”3/4″][blockquote type=”left”]”Feministiskt initiativ vill se en politik som tar ansvar och är gynnsam för alla som bor i Stockholm. Vi vill se en rosa stad där välfärden är bärande för samhället, inte tärande. Vi vill att välfärden ska vara lika för alla, oavsett vem du är, vad du har för förutsättningar och vilken stadsdel du bor i.” -Isabella Pettersson, förstanamn i Stockholms stad för Feministsikt initiativ Läs hela texten här[/blockquote][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][image type=”none” float=”none” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” src=”4349″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”3/4″][blockquote type=”left”]”Stressad vårdpersonal, privata vinstintressen, ökad ojämlikhet och en urholkad sjukvård. Detta har dessvärre blivit en alltmer påtaglig sanning, och ett tydligt tecken på att den politik som förts inte fungerar. Och därför byter Fi fokus. Vi står för en ny dimension i politiken där mänskliga rättigheter, jämställdhet och jämlikhet är utgångspunkten för politiken.” -Bonnie Spetse, förstanamn till landstingsfullmäktige, Feministiskt initiativ. Läs hela texten här[/blockquote][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][image type=”none” float=”none” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” src=”4262″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”3/4″][blockquote type=”left”]”För att alla barn ska känna sig trygga, kunna vara sig själva och ha möjligheten och utrymmet att utvecklas som fritt tänkande individer och att lära i egen takt. Därför vill Feministiskt initiativ att skolorna ska använda sig av ett konkret verktyg: normkritisk pedagogik.” -Karin Ploen Hultén, landstingskandidat Fi Storstockholm Läs hela texten här[/blockquote][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][image type=”none” float=”none” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” src=”4254″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][text_output]

Tema: Kultur

Feministiskt initiativ tycker att kulturen är en viktig del i ett demokratiskt samhälle. Vi vill arbeta för att det ska finnas mycket kultur av många olika slag i Stockholm. Vi tycker att det är viktigt att alla kan ta del av och vara med och skapa kultur, oavsett vem du är, vilken inkomst du har eller var du bor.

Idag saknas många kulturutövare i det offentliga rummet, eftersom utgångspunkten är en snäv och traditionell definition av kultur. Vi vill att de kulturinstitutioner som är skattefinansierade medvetet ska arbeta för ett jämställt utbud och innehåll. De ska aktivt sträva för att ge röst och delaktighet åt grupper och uttryck som annars inte ges plats. Det offentliga rummet tillhör människorna i staden. Därför vill vi se ett Storstockholm utan reklam på offentliga platser som gator, torg och i kollektivtrafiken. Vi vill istället ge utrymme för ett bredare utbud av konst och kultur. Rösta rosa i valet den 14:e September om du tror på en stad med mer kultur och mindre reklam

Torgtal/Folderutdelning: Måndag 25/8 15-16 Alby centrum, Sissela Nordling Blanco, Sadaf Nasiripour, Victoria Kawesa Måndag 25/8 16-17 Hötorget, Armina Etminan, Sofia Lundin Tisdag 26/8 12-13 Rinkeby centrum, Karin Ploen Hultén, Sadaf Nasiripour, Victoria Kawesa Tisdag 26/8 13-14 Medborgarplatsen/Björns Trädgård, Sofia Lundin Onsdag 27/8 12-13 Sergelarkaden/Kulturtorget Gudrun Onsdag 27/8 14-15 Medborgarplatsen/Björns Trädgård Emma Forsberg, Victoria Kawesa Lördag 30/8 11-12 Rinkeby centrum Sissela Nordling Blanco Lördag 30/8 13-14 Drottninggatan vid Åhlens Isabella Pettersson Lördag 30/8 16-17 Medborgarplatsen/Björns Trädgård Lisa Palm, Armina Etminan, Lisa Zetterström Lördag 30/8 16-17 Medborgarplatsen, Sofia Lundin Söndag 31/8 15-16 Drottninggatan vid Åhlens Emma Forsberg Söndag 31/8 15-16 Politikertorget, Södertälje Lisa Palm

Event på Drottninggatan Fi Storstockholm sätter fokus på välfärden! Välfärden är avgörande för människors möjligheter att leva ett värdigt liv, och de anställda är avgörande för upprätthållandet av välfärden. Fi Storstockholm går till val med en rad förslag för att förbättra villkoren för välfärdens anställda. Vill du höra mer om dem? Kom då till Åhléns, Drottninggatan och hör vårt förstanamn till kommunfullmäktige, Isabella Pettersson, berätta om vår välfärdspolitik. Hon kommer diskutera villkoren för de anställda med dem det faktiskt gäller, bland annat representanter från Hemtjänstuppropet och ordförande för Kommunal Stockholm – Margareta Bohman. Var: Vid Drottninggatan, Åhlens När: Lördag 30/8 kl 13-14 Medverkande: Isabella Pettersson, Representanter från Hemtjänstupproret, Margareta Bohman (Ordförande för Kommunal Stockholm)[/text_output][vc_row_inner][vc_column_inner width=”3/4″][blockquote type=”left”]”I den rosa staden går kultur och demokrati hand i hand och kulturen ska vara öppen och tillgänglig. Alla ska utvecklas till demokratiska invånare genom kulturens olika uttrycksformer där en mångfald av erfarenheter och idéer ska få ta plats.”

– Isabella Pettersson, förstanamn i Stockholms stad för Feministiskt initiativ

Läs hela texten här

[/blockquote][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][image type=”none” float=”none” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” src=”4349″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”3/4″][blockquote type=”left”]”Kulturvärlden är långt ifrån jämställd och det måste vi förändra. Runt om i landet, och inte minst här i Stockholm, finns flera manliga konstnärshem öppna för allmänheten. Här har vi chansen att öppna upp Sveriges första kvinnliga konstnärshem.”

– Sofia Lundin, kulturpolitisk samordnare Fi Storstockholm och kandidat till kommun och landsting.

Läs hela texten här

[/blockquote][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][image type=”none” float=”none” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” src=”4244″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][text_output]

Tema: Stadsplanering

Feministiskt initiativ vill ha en levande och tillgänglig stad där alla får plats och kan leva sina liv så enkelt som möjligt. Det betyder fler bostäder, hyresrätter med rimliga hyror, en utbyggd och avgiftsfri kollektivtrafik, närhet till service och ett stopp för segregationen. Vi har en vision om en stad där alla invånare kan nå samhällsservice, mataffärer, förskola och skola, bibliotek, grönområden och vårdcentral på 15 minuter, utan att behöva ta bilen. Därför måste det finnas både service lokalt och goda kommunikationer. Vi vill stoppa utvecklingen av köpcentrum och istället bygga bostadsområden med öppna centrum. Dagens samhälle är byggt kring bilismen, med motorleder som skär genom bebyggda områden. Det satsas stora summor på bilvägar och trafikleder, samtidigt som trycket på kollektivtrafiken ökar. Vi vill att gång-, cykel- och kollektivtrafiken ska vara utgångspunkt när det planeras nya områden. Om vi prioriterar och bygger ut kollektivtrafiken kan vi på sikt ersätta privatbilismen. Alla har rätt till en bostad, det står i grundlagen. Feministiskt initiativ vill att kommunerna tar sitt ansvar och bygger bort bostadsbristen. De nya bostäder som byggs ska vara hyresrätter med hyror som även lågavlönade har råd med. Rösta rosa i valet den 14:e september om du delar visionen om en stad som är närmare sina invånare och där alla har råd att bo.

Torgtal/Folderutdelning Lördag 23/8 13-14 Bredäng centrum Lisa Palm, Armina Etminan, Sissela Nordling Blanco Lördag 23/8 13-14 Mariatorget Lördag 23/8 14-15 Skärholmen Isabella Pettersson, Sissela Nordling Blanco Söndag 24/8 12-13 Medborgarplatsen/ Björns Trädgård Söndag 24/8 14-15 Tensta torg/ centrum (utomhus) Karin Ploen Hultén, Sissela Nordling Blanco Söndag 24/8 14-15 Vällingby Isabella Pettersson, Malin Ericsson Söndag 24/8 16-17 Hjulsta Torg/ Centrum (Sissela Nordling Blanco)

[/text_output][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][text_output]Det är nu det händer – valrörelsen är igång och med bara några veckor kvar till valet och med över 18 000 medlemmar så ska vi tillsammans hjälpas åt med att skapa en rosa stad, fri från ALLA former av diskriminering. Inför varje vecka kommer vi fördjupa oss i ett fokusområde, dessa består av: migration, stadsplanering, kultur, välfärd och medborgardemokrati. Veckan kommer inledas av en text skriven utifrån veckans tema av någon av våra kandidater. Tematexterna följs sedan upp av olika evenemang och torgtal runt om i Stockholm med några av våra främsta kandidater. Vi kommer också finnas på plats med valstugor, valsedlar och information runt om i Stockholm. Valstugan Valstugan är på plats på Sergels torg, här finns vi plats för att prata feminism, dela ut foldrar och svara på frågor.[/text_output][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][text_output]

Tema: Välfärd

Feministiskt initiativ vill ha ett tryggt samhälle för alla, oavsett vem man är eller var man bor. Det sociala skyddsnätet ska vara starkt och bärande. Vi ska utgå från vilka behov det finns och beräkna kostnaderna utifrån det, inte tvärtom.

Hur välfärden ser ut påverkar allas vår vardag, särskilt kvinnor. Om inte barnomsorgen fungerar på grund av för stora barngrupper och för lite personal känner föräldrar sig inte trygga nog att lämna barnen där. Om äldreomsorgen inte fungerar måste barn sköta vardagen åt sina åldrande föräldrar. Och det är framför allt kvinnorna som tar på sig de sysslorna och går ner i arbetstid för att hinna med, och till följd tjänar mindre under arbetslivet och får sämre pension.

Det är också främst kvinnor som arbetar i offentlig sektor, som bär välfärden på sina axlar med låga löner och dåliga arbetsförhållanden. Kvinnor betalar dubbelt för bristerna i våra offentliga verksamheter. Lönerna måste höjas och arbetsvillkoren förbättras.

Rösta rosa i valet den 14:e September om du tror på en stad som tar ansvar för sina invånares välfärd.

Torgtal/Folderutdelning Måndag 1/9 16-17, Högdalen centrum, Lisa Palm, Johanna Andersson, Emma Forsberg Tisdag 2/9 13-14, Norrmalmstorg, Isabella Pettersson, Bonnie Spetse, Katarina Bech(musik) Tisdag 2/9 16-17, Solna Torg, Bonnie Spetse, Maria Löfqvist, Di Malm Onsdag 3/9 12-13, Liljeholmen, Emma Forsberg, Victoria Kawesa Onsdag 3/9 16-17, Solna Torg, Maria Löfqvist, Di Malm Torsdag 4/9 16-17, Solna Torg, Maria Löfqvist, Di Malm, Katarina Bech (musik) Torsdag 4/9 16-17, Liljeholmen, Isabella Pettersson, Feministas Acidas Fredag 4/9, 10.30-12, Stockholms universitet, Gudrun Schyman Fredag 5/9 13-14, Sergelarkaden/Kulturtorget, Gudrun Schyman, Armina Etminan Lördag 6/9 10-11, Rinkeby Centrum, Victoria Kawesa Lördag 6/9 11-12, Drottninggatan vid Åhlens, Gudrun Schyman, Lotten Sunna Lördag 6/9 11-12, Nytorget, Skolmanifestation Lördag 6/9 13-14, Skärholmstorget, Lotten Sunna Söndag 7/9, 15-16, Drottninggatan vid Åhlens, Event Välfärd/Pension, Lotten Sunna, Armina Etminan Söndag 7/9, 15-16, Södertälje Politikergatan, Bonnie Spetse, Lisa Palm, Johanna Andersson, Kajsa Markström

[/text_output][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”3/4″][blockquote type=”left”]”Feministiskt initiativ vill se en politik som tar ansvar och är gynnsam för alla som bor i Stockholm. Vi vill se en rosa stad där välfärden är bärande för samhället, inte tärande. Vi vill att välfärden ska vara lika för alla, oavsett vem du är, vad du har för förutsättningar och vilken stadsdel du bor i.” -Isabella Pettersson, förstanamn i Stockholms stad för Feministsikt initiativ Läs hela texten här[/blockquote][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][image type=”none” float=”none” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” src=”4349″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”3/4″][blockquote type=”left”]”Stressad vårdpersonal, privata vinstintressen, ökad ojämlikhet och en urholkad sjukvård. Detta har dessvärre blivit en alltmer påtaglig sanning, och ett tydligt tecken på att den politik som förts inte fungerar. Och därför byter Fi fokus. Vi står för en ny dimension i politiken där mänskliga rättigheter, jämställdhet och jämlikhet är utgångspunkten för politiken.” -Bonnie Spetse, förstanamn till landstingsfullmäktige, Feministiskt initiativ. Läs hela texten här[/blockquote][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][image type=”none” float=”none” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” src=”4262″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”3/4″][blockquote type=”left”]”För att alla barn ska känna sig trygga, kunna vara sig själva och ha möjligheten och utrymmet att utvecklas som fritt tänkande individer och att lära i egen takt. Därför vill Feministiskt initiativ att skolorna ska använda sig av ett konkret verktyg: normkritisk pedagogik.” -Karin Ploen Hultén, landstingskandidat Fi Storstockholm Läs hela texten här[/blockquote][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][image type=”none” float=”none” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” src=”4254″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][text_output]

Tema: Kultur

Feministiskt initiativ tycker att kulturen är en viktig del i ett demokratiskt samhälle. Vi vill arbeta för att det ska finnas mycket kultur av många olika slag i Stockholm. Vi tycker att det är viktigt att alla kan ta del av och vara med och skapa kultur, oavsett vem du är, vilken inkomst du har eller var du bor.

Idag saknas många kulturutövare i det offentliga rummet, eftersom utgångspunkten är en snäv och traditionell definition av kultur. Vi vill att de kulturinstitutioner som är skattefinansierade medvetet ska arbeta för ett jämställt utbud och innehåll. De ska aktivt sträva för att ge röst och delaktighet åt grupper och uttryck som annars inte ges plats. Det offentliga rummet tillhör människorna i staden. Därför vill vi se ett Storstockholm utan reklam på offentliga platser som gator, torg och i kollektivtrafiken. Vi vill istället ge utrymme för ett bredare utbud av konst och kultur. Rösta rosa i valet den 14:e September om du tror på en stad med mer kultur och mindre reklam

Torgtal/Folderutdelning: Måndag 25/8 15-16 Alby centrum, Sissela Nordling Blanco, Sadaf Nasiripour, Victoria Kawesa Måndag 25/8 16-17 Hötorget, Armina Etminan, Sofia Lundin Tisdag 26/8 12-13 Rinkeby centrum, Karin Ploen Hultén, Sadaf Nasiripour, Victoria Kawesa Tisdag 26/8 13-14 Medborgarplatsen/Björns Trädgård, Sofia Lundin Onsdag 27/8 12-13 Sergelarkaden/Kulturtorget Gudrun Onsdag 27/8 14-15 Medborgarplatsen/Björns Trädgård Emma Forsberg, Victoria Kawesa Lördag 30/8 11-12 Rinkeby centrum Sissela Nordling Blanco Lördag 30/8 13-14 Drottninggatan vid Åhlens Isabella Pettersson Lördag 30/8 16-17 Medborgarplatsen/Björns Trädgård Lisa Palm, Armina Etminan, Lisa Zetterström Lördag 30/8 16-17 Medborgarplatsen, Sofia Lundin Söndag 31/8 15-16 Drottninggatan vid Åhlens Emma Forsberg Söndag 31/8 15-16 Politikertorget, Södertälje Lisa Palm

Event på Drottninggatan Fi Storstockholm sätter fokus på välfärden! Välfärden är avgörande för människors möjligheter att leva ett värdigt liv, och de anställda är avgörande för upprätthållandet av välfärden. Fi Storstockholm går till val med en rad förslag för att förbättra villkoren för välfärdens anställda. Vill du höra mer om dem? Kom då till Åhléns, Drottninggatan och hör vårt förstanamn till kommunfullmäktige, Isabella Pettersson, berätta om vår välfärdspolitik. Hon kommer diskutera villkoren för de anställda med dem det faktiskt gäller, bland annat representanter från Hemtjänstuppropet och ordförande för Kommunal Stockholm – Margareta Bohman. Var: Vid Drottninggatan, Åhlens När: Lördag 30/8 kl 13-14 Medverkande: Isabella Pettersson, Representanter från Hemtjänstupproret, Margareta Bohman (Ordförande för Kommunal Stockholm)[/text_output][vc_row_inner][vc_column_inner width=”3/4″][blockquote type=”left”]”I den rosa staden går kultur och demokrati hand i hand och kulturen ska vara öppen och tillgänglig. Alla ska utvecklas till demokratiska invånare genom kulturens olika uttrycksformer där en mångfald av erfarenheter och idéer ska få ta plats.”

– Isabella Pettersson, förstanamn i Stockholms stad för Feministiskt initiativ

Läs hela texten här

[/blockquote][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][image type=”none” float=”none” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” src=”4349″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][vc_row_inner][vc_column_inner width=”3/4″][blockquote type=”left”]”Kulturvärlden är långt ifrån jämställd och det måste vi förändra. Runt om i landet, och inte minst här i Stockholm, finns flera manliga konstnärshem öppna för allmänheten. Här har vi chansen att öppna upp Sveriges första kvinnliga konstnärshem.”

– Sofia Lundin, kulturpolitisk samordnare Fi Storstockholm och kandidat till kommun och landsting.

Läs hela texten här

[/blockquote][/vc_column_inner][vc_column_inner width=”1/4″][image type=”none” float=”none” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” src=”4244″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][text_output]

Tema: Stadsplanering

Feministiskt initiativ vill ha en levande och tillgänglig stad där alla får plats och kan leva sina liv så enkelt som möjligt. Det betyder fler bostäder, hyresrätter med rimliga hyror, en utbyggd och avgiftsfri kollektivtrafik, närhet till service och ett stopp för segregationen. Vi har en vision om en stad där alla invånare kan nå samhällsservice, mataffärer, förskola och skola, bibliotek, grönområden och vårdcentral på 15 minuter, utan att behöva ta bilen. Därför måste det finnas både service lokalt och goda kommunikationer. Vi vill stoppa utvecklingen av köpcentrum och istället bygga bostadsområden med öppna centrum. Dagens samhälle är byggt kring bilismen, med motorleder som skär genom bebyggda områden. Det satsas stora summor på bilvägar och trafikleder, samtidigt som trycket på kollektivtrafiken ökar. Vi vill att gång-, cykel- och kollektivtrafiken ska vara utgångspunkt när det planeras nya områden. Om vi prioriterar och bygger ut kollektivtrafiken kan vi på sikt ersätta privatbilismen. Alla har rätt till en bostad, det står i grundlagen. Feministiskt initiativ vill att kommunerna tar sitt ansvar och bygger bort bostadsbristen. De nya bostäder som byggs ska vara hyresrätter med hyror som även lågavlönade har råd med. Rösta rosa i valet den 14:e september om du delar visionen om en stad som är närmare sina invånare och där alla har råd att bo.

Torgtal/Folderutdelning Lördag 23/8 13-14 Bredäng centrum Lisa Palm, Armina Etminan, Sissela Nordling Blanco Lördag 23/8 13-14 Mariatorget Lördag 23/8 14-15 Skärholmen Isabella Pettersson, Sissela Nordling Blanco Söndag 24/8 12-13 Medborgarplatsen/ Björns Trädgård Söndag 24/8 14-15 Tensta torg/ centrum (utomhus) Karin Ploen Hultén, Sissela Nordling Blanco Söndag 24/8 14-15 Vällingby Isabella Pettersson, Malin Ericsson Söndag 24/8 16-17 Hjulsta Torg/ Centrum (Sissela Nordling Blanco)

[/text_output][vc_row_inner][vc_column_inner width=”1/1″][/vc_column_inner][/vc_row_inner][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”3/4″][blockquote type=”left”]”Stockholm är en folkrik kommun där människor med många skiftande bakgrunder och förutsättningar lever. Vi i Feministiskt initiativ vill se en politik som tar ansvar för alla som befinner sig i Stockholm. I den rosa staden ska alla invånare i Stockholm ha möjligheten att leva sitt liv i staden, oavsett i vilken stadsdel man bor i och oavsett vilka förutsättningar man har.”

Isabella Pettersson, förstanamn i Stockholms stad för Feministiskt initiativ

Läs hela texten här

[/blockquote][/vc_column][vc_column width=”1/4″][image type=”none” float=”none” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” src=”4349″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”3/4″][blockquote type=”left”]”I en jämlik stad måste politiken ta ansvar för att allas rätt till bostad uppfylls. Feministiskt initiativ vill förhindra att system med marknadshyror införs.”

– Malin Ericson, tredjenamn Stockholms kommunfullmäktige

Läs hela texten här

[/blockquote][/vc_column][vc_column width=”1/4″][image type=”none” float=”none” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” src=”222″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”3/4″][blockquote type=”left”]”Det finns stor potential i hur en kan utforma kollektivtrafiken. Ökad jämställdhet, ökad jämlikhet, bättre miljö och fler möjligheter för människor att träffas är bara några få positiva effekter vi skulle få se av en avgiftsfri kollektivtrafik. Därför är det här en av de viktigaste frågorna för Fi i landstingsvalet.”

– Bonnie Spetse, Landstingskandidat Fi Storstockholm.

Läs hela texten här

[/blockquote][/vc_column][vc_column width=”1/4″][image type=”none” float=”none” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” src=”4400″][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”1/1″][text_output]

Tema: Migration

Feministiskt initiativ vill ha en värld som inte begränsas av skarpa gränser och höga uteslutande murar. Så länge världen är uppdelad och präglad av orättvisor ska det vara varje människas rätt att söka skydd och ett värdigare liv i ett annat land. Vi vill öka flyktingmottagandet i Stockholmsregionen och på alla sätt stödja dem som kommer hit, med boende, undervisning i svenska, information om svenska samhällsförhållanden och inte minst aktiva åtgärder för att ta sig ut i arbetslivet. Som det ser ut idag lever vissa grupper, som papperslösa, flyktingar och EU-immigranter i en ohållbar situation. Alla Stockholms invånare måste kunna forma sina liv, vara delaktiga och påverka på lika villkor, oavsett medborgarskap eller uppehållstillstånd. Därför kommer vi verka för att Stockholm ska vara en fristad för papperslösa. Förskola och skola, äldreomsorg och sjukvård ska vara självklar för alla, oavsett om man har uppehållstillstånd. Det ska också vara trygga platser, där det inte ska vara tillåtet att söka efter personer för att avvisa dem. Torgtal Måndag 11/8 kl. 13-15 Drottninggatan vid Åhlens Lördag 16/8 kl. 13-14 Drottninggatan vid Åhlens, Isabella Pettersson, Armina Etminan Söndag 17/8 kl. 15-16 Drottninggatan vid Åhlens, Emma Forsberg, Victoria Kawesa, Anna Rantala Bonnier och Mats Ekenger Manifestation i Värmdö Under 2013 tog Värmdö endast emot 25 flyktingar, för lite menar integrationsministern. Enligt regeringens siffror bor 10.000 personer med uppehållstillstånd på Migrationsverkets boenden, i väntan på kommunplats. Bara elva kommuner i Sverige har lägre mottagande än Värmdö. Därför manifesterar Fi Storstockholm och Fi Värmdö för en antirasistisk migrationspolitik. Vi träffas på fyra platser på söndag 17 augusti. 11.00 Hamnen, utanför närpolisens lokaler 12.15 Gustavsbergs centrum, utanför Delselius 13.30 Kommunhuset, entrén 14.15 Mölnvik, utanför Willys Vår kommunkandidat Ingela Rundström håller tal, vi delar ut foldrar och svarar på frågor.[/text_output][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”3/4″][text_output][blockquote cite=”Carl Emanuelsson -Förstanamn Värmdö kommunfullmäktige, Feministiskt initiativ ” type=”left, center, right”]Under 2013 tog Värmdö kommun endast emot 25 flyktingar. Det är ett mönster som går igen i alla länets ”blåa” kommuner. Feministiskt initiativ vill att Värmdö ökar sitt flyktingmottagande och tar sitt ansvar.[/blockquote][/text_output][text_output]Läs hela texten ”Gör Värmdö medmänskligt” här[/text_output][/vc_column][vc_column width=”1/4″][image type=”none” float=”none” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” src=”4310″ link=”true” href=”http://fistorstockholm.se/stockholms-lans-landsting/carl-emanuelsson/”][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column width=”3/4″][blockquote type=”left”]”Feministiskt initiativ vill se en politik som tar ansvar för alla som befinner sig i Stockholm. Vi vill se en demokratisk, levande, jämlik och tillgänglig stad. Vi vill se en rosa stad. En rosa stad som är en fristad för papperslösa.” -Isabella Pettersson -Förstanamn i Stockholms stad, Feministiskt initiativ[/blockquote][text_output]Läs hela texten ”Ett rosa Stockholm är en fristad för alla” här[/text_output][/vc_column][vc_column width=”1/4″][image type=”none” float=”none” info=”none” info_place=”top” info_trigger=”hover” src=”4349″][/vc_column][/vc_row]