Valberedningen nominerar

Beskrivning av posterna finns att finns på hemsidan under ”Sök aktuella poster”

Stadsrevisionen

Valberedningen nominerar Katarzyna Konkol-Gullberg till posten i stadsrevisionen. Katarzyna uppfyller väl kravprofilen. Katarzyna har flerårig erfarenhet av ekonomi och är analytiskt lagd vilket lämpar sig väl för en post i stadsrevisionen. Vidare har Katarzyna en god förståelse för ett intersektionellt perspektiv och är van vid att fightas för sin sak. Katarzyna har tidigare varit engagerad i Fi Storstockholms valberedning och har därmed en god kunskap om organisationen. Är vidare beredd att arbeta långsiktigt och kommer att ha tid för uppdraget då Katarzyna till hösten kommer börja studera igen.

Insynsplats i stadsbyggnadsnämnden

Valberedningen nominerar Gerda Larsson till insynsplatsen i stadsbyggnadsnämnden. Hon uppfyller väl kravprofilen. Bland annat har hon ett långvarigt ideellt engagemang bakom sig vilket gör att hon vet vad detta innebär och går vidare in på posten med ett långsiktigt perspektiv. Gerda har utbildning inom bland annat samhällsplanering och utvecklingsfrågor. Hon är intresserad av att lyfta allas rätt till boende samt att motverka en diskriminerande bostadsmarknad. Gerda har arbetat med konst och kultur i flyktingläger, som verksamhetschef i organisationen Charity Rating och med att stärka kvinnors rättigheter internationellt. I nuläget arbetar Gerda med sociala frågor inom Mitt Alby där hennes arbete genomsyras av en intersektionell och postkolonial analys. Gerda har även varit medlem i Fi sedan flera år tillbaka samt erfarenhet av att hantera media.

Ersättarplats i Kyrkogårdsnämnden

Valberedningen nominerar Michelle Jangmyr till ersättarplatsen i kyrkogårdsnämnden. Michelle uppfyller väl kravprofilen. Michelle är en erfaren politiker för Fi och representerar i nuläget Fi Stockholm i Södermalms stadsdelsnämnd. Michelle har varit länge varit verksam i FiSS politikutskott, sammankallande i kommunikationsgruppen med mera. Michelle är uppvuxen i Årsta, har en master i genus och brinner för att genomföra feministisk politik. På kommunnivå vill Michelle bland annat verka för inkluderande design och att skriva in feministiska värden i politikdokument. Michelles engagemang i Fi är långsiktigt och tid finns för uppdraget då Michelle har goda möjligheter att själv styra sin arbetstid.

Insynsplats i Kungsholmens stadsdelsnämnd 

Valberedningen nominerar Anneli Åkesson till insynsplatsen i Kungsholmens stadsdelsnämnd. Anneli uppfyller väl kravprofilen, har varit medlem i Fi i flera år och vill nu engagera sig aktivt i det politiska arbetet. Anneli bor på Kungsholmen, jobbar som studievägledare på KTH och har en omfattande utbildning inom statsvetenskap, pedagogik, förvaltningsadministration, genus med mera. Anneli har i flera år arbetat med mångfalds- och jämställdhetsfrågor på KTH och har erfarenhet av att aktivt jobba för jämställdhet ur ett organisatoriskt perspektiv. Anneli är redo att jobba långsiktigt och har tid till uppdraget tack vare att en flexibel arbetsgivare.

Älvsjö stadsdelsnämnd

Tyvärr fortfarande vakant. Valberedningen tar tacksamt emot alla kandidaturer och tips på kandidater till valberednin@fistorstockholm.se.