Fi Region Stockholm

Vad är Fi Region Stockholm?

Fi Region Stockholm (FiRS) är en lokal avdelning till Feministiskt initiativ. Alla Fi-medlemmar som angett en adress i Stockholms län blir automatiskt medlemmar i Fi Region Stockholm.

Den lokala verksamheten bedrivs på två nivåer: dels för regionen i helhet, dels inom de individuella kommunerna. Hör av dig till stockholm@feministisktinitiativ.se för att få information om hur du kan få igång verksamheten i din Stockholmskommun!

Stadgar
PDF

Medlemsfrågor och information
Mejla stockholm@feministisktinitiativ.se

Frågor till Fi Region Stockholms styrelse
Mejla styrelsen@firegionstockholm.se.

Kontakta valberedningen
Fi Region Stockholms valberedning når du på valberedning@firegionstockholm.se.

Feministiskt initiativ Region Stockholms styrelse


På bilden: Sittande, från vänster till höger: Rafael Altez, Linnéa Bruno, Rasmus Klockljung. Stående, från vänster till höger: Elias Rudberg, Alexandra Lundholm, Magnus Welander. (Inte med på bilden: Ella Selmani)

Ordförande
Linnéa Bruno

Vice ordförande
Rasmus Klockljung

Kassör
Alexandra Lundholm

Ledamöter
Rafael Altez
Elias Rudberg
Ella Selmani
Magnus Welander

Revisorer
Ordinarie:
Johanna Andersson
Karin Tennemar

Revisorssuppleant:
Björk Markström

Valberedning
Miriam King
Mimika Kirgios
Jessica Dahlin
Annika Nylén
Lennart Marke Markebo