Fi Region Stockholm

Vad är Fi Region Stockholm?

Fi Region Stockholm (FiRS) är en lokalavdelning till Feministiskt initiativ. Alla Fi-medlemmar som angett en adress i Stockholms län blir automatiskt medlemmar i Fi Region Stockholm.

Den lokala verksamheten bedrivs på två nivåer: dels för regionen i helhet, dels inom de individuella kommunerna. Hör av dig till region.stockholm@feministisktinitiativ.se för att få information om hur du kan få igång verksamheten i din Stockholmskommun!