Valberedningen

Ordinarie ledamöter i valberedningen
Annika Nyhlen
Linnéa Bruno
Mimika Kirgios
Nora Grollmuss

Suppleant i valberedningen
Miriam King

 

Kontakta valberedningen
Fi Region Stockholms valberedning når du på valberedning@firegionstockholm.se.