Valberedningen

Ordinarie ledamöter i valberedningen
Linnéa Bruno
Annika Nyhlen
Mimika Kirgios
Lennart Markebo

Suppleant i valberedningen
Miriam King

Kontakta valberedningen
Fi Region Stockholms valberedning når du på valberedning@firegionstockholm.se.