​Rådet för mänskliga rättigheter uppmärksammar Fadimedagen

”Frihet från våld och rätten att bestämma över sitt eget liv och sin egen kropp är en mänsklig rättighet. Idag minns och ärar vi hennes kamp för frihet från våld och förtryck”. Den 21 januari infaller Fadimedagen, till minne av Fadime Sahindal som år 2002 dödades i hederns namn. Kommunstyrelsens Råd för mänskliga rättigheter uppmärksammar dagen med ett uttalande.

Till minne av Fadime Sahindal
Uttalande från kommunstyrelsens Råd för mänskliga rättigheter med anledning av Fadime Sahindals minnesdag.

Den 21 januari 2016 är det 14 år sedan Fadime Sahindal mördades i hederns namn.

Hot, tvång, våld och mord i hederns namn förekommer i starkt patriarkala familjesystem. Bakom brotten ligger ett kollektivt tryck om att bestraffning måste ske för hederns återupprättande. Det är oftast flickor och unga kvinnor som drabbas, men även pojkar och unga män utsätts genom att tvingas till äktenskap eller delaktighet i våld i hederns namn riktat mot kvinnor och hbtq-personer.

Stockholms stad har en nolltolerans mot våld. För att förebygga våld och förtryck i namn av heder ska staden stärka kunskaperna om hur våldet kan upptäckas och förebyggas. I det förebyggande arbetet är det viktigt att stärka unga, genom att implementera rättigheter och att förändra normer kring maskulinitet och heder.

Frihet från våld och rätten att bestämma över sitt eget liv och sin egen kropp är en grundläggande mänsklig rättighet. Fadime Sahindal hade innan sin död framträtt i media och berättat om sin utsatta situation, samt uppmärksammat våld i hederns namn vid ett seminarium i riksdagen. Fadime Sahindal var en förgrundsgestalt för jämställdhet och idag minns vi och ärar hennes kamp för frihet från våld och förtryck. Vi fortsätter kampen för de grundläggande mänskliga rättigheterna i Fadimes Sahindals anda.

För mer information:
Zandra Bergman
Pressekreterare Feministiskt initiativ
Zandra.bergman@stockholm.se
+46 761 22 91 75