​De ska sitta i Stockholm stads Råd för mänskliga rättigheter

De ska sitta i Stockholm stads Råd för mänskliga rättigheter
Foto: Oscar Stenberg

Den rödgrönrosa majoriteten har höjt ambitionerna för arbetet med mänskliga rättigheter i Stockholms stad. Efter valet 2014 beslutade majoriteten att inrätta Stockholms stads första råd för mänskliga rättigheter. Nu är det bestämt vilka som ska ingå i det nyinrättade Rådet för mänskliga rättigheter.

– I och med inrättandet av ett lokalt stadsövergripande råd visar vi att arbetet för mänskliga rättigheter inte bara är en global fråga, det är i allra högsta grad en kommunal fråga som angår oss alla, säger Gita Nabavi (Fi), ordförande i Rådet för mänskliga rättigheter.

Öppen nomineringsprocess
Under hösten har Stockholms stad haft en öppen nomineringsprocess där civilsamhället haft möjlighet att själva nominera sakkunniga till Rådet för mänskliga rättigheter. Rådet består av, totalt 13 förtroendevalda och sakkunniga ledamöter – representanter för civilsamhälle, akademi och politik. Ledamöterna väljs på en period om ett år och nuvarande mandat sträcker sig fram till december nästa år.

– Målsättningen har varit att skapa en plattform där vi kan jobba med mänskliga rättigheter på bred front. För oss är det viktigt att ta tillvara den oerhörda kunskap som finns i civilsamhället för att tillsammans flytta fram positionerna och sätta mänskliga rättigheter på den politiska agendan, säger Victoria Kawesa (Fi), ersättare i Rådet för mänskliga rättigheter.

Utse vinnare av priset till minne av Katarina Taikon
Rådet för mänskliga rättigheter har till uppgift att bevaka hur Stockholms stad lever upp till de internationella konventioner och deklarationer om mänskliga rättigheter som Sverige har anslutit sig till. Det ska också vara ett rådgivande organ och en kunskapsresurs för stadens verksamheter för att stärka arbetet med de mänskliga rättigheterna som innefattar jämställdhet, HBTQ och antirasism. Under 2016 kommer rådet bland annat vara del i arbetet med att utveckla ett nytt program för att stärka barnrättsperspektivet i stadens verksamheter och utse vinnare av det nyinstiftade MR-prisetet till minne av människorättsaktivisten Katarina Taikon.

Rådet för mänskliga rättigheter

Ordinarie sakkunniga ledamöter:
Christina Heilborn, UNICEF Sverige
Azam Qarai, Kvinnors nätverk
Maud Eduards, Stockholms universitet
Ulrika Westerlund, RFSL Stockholm
Isak Reichel, Judiska Centralrådet
Annika Jyrwall Åkerberg, Civil Right Defenders

Ersättare:
1. Aleksander Gabelic, Svenska FN-förbundet
2. Larisa Lacatus, Tro och solidaritet Stockholmsdistrikt
3. Pranvera Bahtiri, Interfem

Förtroendevalda ordinarie ledamöter:
Gita Nabavi (Fi), ordförande
Karin Gustavsson (S)
Awad Hersi (MP)
Ej tillsatt (V)
Cecilia Brinck (M)
Gulan Avci (FP)
Isak Kupersmidt (C)

För mer information:
Zandra Bergman
Pressekreterare, Feministiskt initiativ
zandra.bergman@stockholm.se
+46 761 22 91 75