​Fi kallar till rundaborssamtal om sexuella trakasserier

Efter rapporterna om sexuella trakasserier i Stockholms stads verksamheter. Nu kallar Feministiskt initiativ till ett rundabordssamtal om maskulinitetsnormer för att ta krafttag mot sexuella trakasserier. Det är dags att politiken börjar prata med proffsen, säger Victoria Kawesa (Fi).

Med anledning av rapporterna om sexuella trakasserier i stadens verksamheter kallar nu Rådet för mänskliga rättigheter till ett rundabordsamtal om maskulinitetsnormer för att ta krafttag mot sexuella trakasserier. Målsättningen är att diskutera hur staden i samverkan med civilsamhället skapa ett samhälle där alla oavsett kön och könsidentitet kan leva ett liv i frihet från våld och övergrepp.

– Rådet ska vara ett forum för dialog mellan stadens politiker och civilsamhället. Det är dags att politiken börjar prata med proffsen, säger, Victoria Kawesa (Fi), Rådet för mänskliga rättigheter.

Till rundabordsamtalet har staden bjudit in organisationer och särskilt sakkunniga. Bland annat FATTA man, Män för jämställdhet och Crossing Boarders är inbjudna att delta.

– Trakasserierna på Eriksdalsbadet och We are Sthlm är uttryck för destruktiva maskulinitetsnormer. Därför bjuder vi nu in föreningar som organiserar män i jämställdhetsarbetet för att tillsammans diskutera hur vi förändrar mäns inställning till kvinnors kroppar, säger Gita Nabavi (Fi), ordförande Rådet för mänskliga rättigheter.

Rundabordsamtalet kommer att hållas på Kulturhuset i Stockholm den 25:e februari. Pressinbjudan skickas separat.

Läs Gita Nabavis och Victoria Kawesas debattartikel här.

För mer information:
Zandra Bergman
Pressekreterare Feministiskt initiativ
zandra.bergman@stockholm.se
+46 761 22 91 75

​Rådet för mänskliga rättigheter uppmärksammar Fadimedagen

”Frihet från våld och rätten att bestämma över sitt eget liv och sin egen kropp är en mänsklig rättighet. Idag minns och ärar vi hennes kamp för frihet från våld och förtryck”. Den 21 januari infaller Fadimedagen, till minne av Fadime Sahindal som år 2002 dödades i hederns namn. Kommunstyrelsens Råd för mänskliga rättigheter uppmärksammar dagen med ett uttalande.

Till minne av Fadime Sahindal
Uttalande från kommunstyrelsens Råd för mänskliga rättigheter med anledning av Fadime Sahindals minnesdag.

Den 21 januari 2016 är det 14 år sedan Fadime Sahindal mördades i hederns namn.

Hot, tvång, våld och mord i hederns namn förekommer i starkt patriarkala familjesystem. Bakom brotten ligger ett kollektivt tryck om att bestraffning måste ske för hederns återupprättande. Det är oftast flickor och unga kvinnor som drabbas, men även pojkar och unga män utsätts genom att tvingas till äktenskap eller delaktighet i våld i hederns namn riktat mot kvinnor och hbtq-personer.

Stockholms stad har en nolltolerans mot våld. För att förebygga våld och förtryck i namn av heder ska staden stärka kunskaperna om hur våldet kan upptäckas och förebyggas. I det förebyggande arbetet är det viktigt att stärka unga, genom att implementera rättigheter och att förändra normer kring maskulinitet och heder.

Frihet från våld och rätten att bestämma över sitt eget liv och sin egen kropp är en grundläggande mänsklig rättighet. Fadime Sahindal hade innan sin död framträtt i media och berättat om sin utsatta situation, samt uppmärksammat våld i hederns namn vid ett seminarium i riksdagen. Fadime Sahindal var en förgrundsgestalt för jämställdhet och idag minns vi och ärar hennes kamp för frihet från våld och förtryck. Vi fortsätter kampen för de grundläggande mänskliga rättigheterna i Fadimes Sahindals anda.

För mer information:
Zandra Bergman
Pressekreterare Feministiskt initiativ
Zandra.bergman@stockholm.se
+46 761 22 91 75

Fi Storstockholm bjuder in till workshop i att skriva motioner!

Hur kan du som medlem påverka FiSS? Har du idéer på hur FiSS kan förbättras, eller förslag på hur politiken kan utvecklas? Vi hjälper dig att skriva dina motioner till årsmötet 2016!

En motion är ett förslag från en eller flera medlemmar om att på något sätt förändra FiSS verksamhet eller politik. Motioner lämnas in skriftligt i förhand och nu har du/ni möjlighet att tillsammans med andra diskutera och utveckla era förslag, samt att få vägledning och övning. Inför årsmötet 2016 ska motioner lämnas in till styrelsen senast 12 februari.

Måndagen den 25 januari håller Elise Strömberg Lundin och Stina Lundin en workshop för dig som vill lära eller utveckla ditt motionsskrivande till årsmötet. Här får du/ni hjälp, tips och idéer på hur en motions ska utformas!

Välkomna!

Ingen föranmälan behövs, det är bara att droppa in! Medtag gärna egen dator om möjlighet finns.

När: Måndag 25 januari kl. 18:30-21:00.
Var: Fi-lokalen på Barnängsgatan 11.

Vi gör det tillsammans!

Klicka här för att komma till kalendern.