FiRS söker en valsamordnare

Feministiskt initiativ Region Stockholm (FiRS) söker en Valsamordnare för valet 2022.

FiRS valsamordnare kommer arbeta i nära samarbete med styrelse, arbetsgrupper, kandidater och aktivister för att samordna arbetet under valkampanjens slutskede. Arbetet kommer att bl.a. innebära planering och samordning av kampanjevenemang, valsedelsutdelning, affischering och andra initiativ fram till valdagen. Ta chansen att söka det här viktiga uppdraget!

Läs mer här: Befattningsbeskrivning – Valsamordnare FiRS

Gå med i kommunikationsutskottet!

Nu finns det massa roliga medie-aktivist-aktiviteter att delta i. Utskottet har regelbundna träffar och alla är välkomna att gå med. Utifrån din egen kunskapsnivå får du underlag och stöd av erfarna kommunikatörer för att kunna bli självgående i arbetet. Som en del av vårt kommunikationsutskott arbetar du med att sprida kunskap om den antirasistiska och feministiska politik som förs i Stockholmsområdet.

Hur kan du påverka den feministiska rörelsen?

Valrörelsen är igång och Fi Storstockholm letar engagerade feminister som gillar att skriva, illustrera, webboptimera eller arbeta med sociala medier. Vi söker flera olika roller – både personer som vill projektleda och personer som vill utvecklas inom kommunikation. Du som söker behöver inte ha förkunskaper, däremot är det viktigt att du är nyfiken och engagerad. Utifrån din egen kunskapsnivå får du underlag och stöd av erfarna kommunikatörer för att kunna bli självgående i arbetet.

Som en del av vårt kommunikationsutskott arbetar du med att sprida kunskap om den antirasistiska och feministiska politik som förs i Stockholmsområdet.

Just nu söker vi främst personer som är intresserade av:

– Grafisk design

– Foto

– Webb

– Skriva texter

– Posta på Facebook

– Posta på Twitter

– Posta på Instagram

– Svara på frågor i sociala medier

– PR-frågor

Kommunikationsutskottet samarbetar med Fi Stockholms och Fi Storstockholms styrelser. Vi kommer att ha regelbundna möten för att planera aktiviteter. Vi ser gärna att du som söker kan lägga 8-16 timmar per månad. Vi arbetar alla ideellt för att få in en feministisk röst i Stockholms kommuner och landsting.

Vill du vara med och bygga upp vårt kommunikationsutskott, kontakta kommunikation@fistorstockholm.se så hör vi av oss!

 

 

Led förändringen – ta plats i Fi Stockholms nya styrelse!

Som styrelseledamot i Feministiskt initiativ Stockholm kommer du vara med och leda arbetet med att bedriva en antirasistisk feministisk politik i Stockholms stad. Ni i styrelsen har tillsammans det övergripande ansvaret att stötta, främja och stärka partiets kommunala verksamhet samt vara motorn som driver Feministiskt initiativ Stockholms arbete med att förbereda inför och genomföra valrörelsen 2018.

Vill du vara med och arbeta för att bryta segregation, diskriminering och ojämlikhet i Stockholm? Vill du verka för en stad fritt från våld, både på gatan och i hemmet? Vill du vara med för att se till att de mänskliga rättigheterna respekteras och att välfärden är till för alla oavsett vem du är, oavsett medborgarskap och oavsett var du växer upp?

Sök då till en av posterna i Feministiskt initiativ Stockholms styrelse!

Vi i Feministiskt initiativ Stockholms valberedning vill föreslå en styrelse med bred representation och kompetens. Vi söker därför dig som har erfarenhet av verksamhet eller nätverkande i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm. Vi söker dig som har erfarenhet av att jobba med antirasistiska, feministiska och hbtq-frågor. Vi söker dig som har erfarenhet av att vara chef i ideella organisationer. Vi söker dig som har kunskap om eller erfarenhet av arbetsrättsliga frågor.

Ta plats i Feministiskt initiativ Stockholms nya styrelse!

Beskrivning av uppdraget
Som styrelseledamot i Feministiskt initiativ Stockholm kommer du vara med och leda arbetet med att bedriva en antirasistisk feministisk politik i Stockholms stad. Ni i styrelsen har tillsammans det övergripande ansvaret att stötta, främja och stärka partiets kommunala verksamhet samt vara motorn som driver Feministiskt initiativ Stockholms arbete med att förbereda inför och genomföra valrörelsen 2018. Som ledamot i styrelsen kommer du även ha arbetsgivaransvar för de som är anställda av Feministiskt initativ Stockholm.

Vi i Feministiskt initiativ Stockholms valberedning uppmanar dig att nominera dig själv eller någon du känner till Feministiskt initiativ Stockholms styrelse!

Feministiskt initiativ söker dig som:
• är eller blir medlem i Feministiskt initiativ
• är skriven och bosatt i Stockholms kommun
• vill vara med och driva en antirasistisk feministisk politik i Stockholms stad
• är driven, strukturerad och självgående med ett stort engagemang

Du som vill kandidera till posten som styrelsens ordförande bör:
• vara välförankrad i Fi:s politik och organisation eller ha gedigen kunskap och erfarenhet av att arbeta antirasistiskt och feministiskt
• ha en djupgående förståelse för det intersektionella perspektivet
• ha erfarenhet av styrelsearbete samt av att leda och få en grupp att arbeta sammanhållet och effektivt

Du som vill kandidera till posten som styrelsens viceordförande bör:
• vara van vid styrelsearbete samt både kan och är villig att ta över ordföranderollen om det skulle behövas
• ha förmågan att ta svåra beslut och leda styrelsearbetet tillsammmans med styrelsens ordförande
• vara van att leda en politisk och ideell organisation

Du som vill kandidera till posten som styrelsens kassör bör:
• ha erfarenhet av att budgetera, utvärdera och redovisa en förenings ekonomi
• kunna föredra årsbokslut för årsmötet

Utöver de tre ovannämnda obligatoriska funktionerna har styrelsen två ansvarsområden, arbetsgivaransvar och kommunikation, där särskild kompetens behövs. Vi i Feministiskt initiativ Stockholms valberedning söker därför kandidater till styrelsen som kan tänka sig att ha arbetsgivaransvar eller kommunikationsansvar.

Du som vill kandidera till en av två poster som styrelsens arbetsgivaransvariga bör:
• ha kunskaper inom arbetsrätt eller ha erfarenhet av att arbeta fackligt
• ha erfarenhet av att vara chef i en ideell organisation

Du som vill kandidera till posten som kommunikationsansvarig bör:
• ha kunskaper om att arbeta med strategisk kommunikation
• ha journalistbakgrund eller medievana
• erfarenhet av PR-arbete

Du som kandiderar till övriga ledamotsposter bör ha erfarenhet av något av följande:
• arbete inom Feministiskt initiativ eller annan antirasistisk feministisk organisation
• erfarenhet av styrelsearbete
• erfarenhet av externt och internt kommunikativt arbete
• erfarenhet av ledarskap inom ideella och/eller politiska organisationer
• medlemsrekrytering
• organisationsutveckling

Skicka in din nominering till:
valberedning-staden@fistockholm.se

Sista anmälningsdagen är:
25 april 2017

Ytterligare förtroendeuppdrag att söka

Feministiskt initiativ Stockholm söker också en ersättare till kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter, en nämndeman till Solna tingsrätt samt en ersättare till valnämnden i Stockholms stad. Läs mer om uppdragen nedan.

Ersättare i kommunstyrelsens råd för mänskliga rättigheter

Vad innebär uppdraget? 
Det första Fi drev igenom när vi kom in i Stockholms kommunfullmäktige 2014 var inrättandet av ett råd för mänskliga rättigheter. Det är ett rådgivande organ för kommunstyrelsen i frågor som rör mänskliga rättigheter och har nu funnits drygt ett år. Något som utmärker rådet och som vi drev stenhårt i förhandlingarna var att rådet skulle bestå av såväl politiker som särskilt sakkunniga från det civila samhället. Detta för att minska glappet mellan politiker och civilsamhälle. Politiken saknar många gånger den expertkunskap som finns hos de som jobbar dagligen med att bevaka och försvara mänskliga rättigheter, därför var det viktigt att få in den kunskapen i det kommunala arbetet. Rådet fungerar som en remissinstans och ger sin syn på förslag från både staden och regeringen, men kan också lyfta egna förslag och frågor till ledande politiker och tjänstemän.
Rådet består av 13 ordinarie ledamöter och sex ersättare som utses av kommunstyrelsen för ett år i taget. Sju ledamöter och tre ersättare är förtroendevalda och representerar de partier som sitter i kommunstyrelsen. Sex ledamöter och tre ersättare är särskilt sakkunniga inom området mänskliga rättigheter och är inte företrädare för något politiskt parti eller organisation.

Feministiskt initiativ söker dig som:
• vill jobba med frågor som rör mänskliga rättigheter i Stockholms kommun
• har god kännedom om mänskliga rättigheter och vill driva och utveckla politiken i staden på det här området
• driva frågor som rör mänskliga rättigheter i valet 2018
• är folkbokförd i Stockholms stad.
• är medlem i Feministiskt initiativ
• kan påbörja uppdraget snarast
• kan avsätta den tid som krävs för uppdraget
• kan gå in i uppdraget med långsiktigt perspektiv
• har en vana att arbeta självständigt
• har erfarenhet av politiskt arbete eller tidigare engagemang inom Feministiskt initiativ

Motivera i ansökan ska varför du söker uppdraget och dina kvalifikationer och meriter på max en A4. Bifoga gärna CV separat.

Skicka din ansökan till:
valberedning-staden@fistockholm.se

Sista anmälningsdagen är:
25 april 2017


Ersättare till valnämnden i Stockholms stad

Vad innebär uppdraget?
Kommunens valnämnd står för det praktiska genomförandet av valen och ska bland annat utrusta och bemanna lokalerna där valen sker, sköta den preliminära sammanräkningen av rösterna och rapportera resultaten.

Valnämndens arbete kan beskrivas som demokratins administration. Om du är intresserad av statsvetenskap och politik är detta ett lärorikt och viktigt förtroendeuppdrag. Arbetet är som mest intensivt inför valet. Ett uppdrag i valnämnden är en bra start för någon som vill känna på och testa hur det är i politikens rum

Feministiskt initiativ söker dig som:
• är folkbokförd i Stockholms stad.
• är medlem i Feministiskt initiativ
• kan påbörja uppdraget snarast
• kan avsätta den tid som krävs för uppdraget
• kan gå in i uppdraget med långsiktigt perspektiv
• har en vana att arbeta självständigt
• erfarenhet av politiskt arbete eller tidigare engagemang inom Feministiskt initiativ

Motivera i ansökan ska varför du söker uppdraget och dina kvalifikationer och meriter på max en A4.

Skicka din ansökan till:
valberedning-staden@fistockholm.se

Sista anmälningsdagen är:
25 april 2017


Nämndeman till Solna tingsrätt

Vad innebär uppdraget?
Som nämndeman sitter en med vid domstolsmål som en lekmannadomare. Tillsammans med en juridisk domare, som är ordförande i målen, får en ta del av huvudförhandlingarna för att sedan döma i målet. Domstolsmålen kan handla om allt ifrån skadeståndsbegäran till åtal för mord. Att vara nämndeman är inte ett politiskt åtagande, en ska därför inte försöka döma utifrån vad en tror att det partiet en tillhör tycker i frågan.

Trots att förtroendeuppdraget inte är politiskt är det viktigt att en avgör själv vad som är och inte är av vikt när domen ska bestämmas. Förtroendeuppdraget är en viktig del i vårt rättssystem. Som nämndeman får en dels vara med och stärka rättssystemet men också få en bra översyn på hur systemet fungerar i praktiken. Det går att läsa mer om uppdraget på http://www.blinamndeman.se/ Uppdraget sträcker sig fram till 2019.

Feministiskt initiativ söker dig som: 
• är intresserad av rättsfrågor
• har kunskap om intersektionalitet
• har ett långsiktigt engagemang
• är folkbokförd i Akalla, Bromma, Hässelby, Kista, Spånga eller Vällingby

Motivera i ansökan ska varför du söker uppdraget och dina kvalifikationer och meriter på max en A4.

Skicka din ansökan till:
valberedning-staden@fistockholm.se

Sista anmälningsdagen är:
25 april 2017

Vill du jobba för Feministiskt initiativ i Stockholm?

Feministiskt initiativ Storstockholm söker en samordnare. Är du personen som får saker gjorda och samtidigt har en intersektionell analys i allt du gör? Vill du jobba med att skapa bättre förutsättningar för en feministisk och antirasistisk politik i Stockholm? Vill du få Fi att växa och nå nya målgrupper för att göra valet 2018 till vårt bästa någonsin? Ansök idag då rekryteringen sker löpande!

Omfattning: Heltid, 6 timmars arbetsdag. Tjänsten förläggs delvis på kvällar och helger. Tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.

Placering: Kungsholmen, centrala Stockholm med hela regionen som arbetsområde.

Tillsättning: 1 maj. Urval och intervjuer sker löpande.

Kontaktperson: Anna Göthner, ordförande FiSS styrelse, mail: styrelsen@fistorstockholm.se.

Ansökan: Skicka in din ansökan senast den 1 mars 2017. Vi tar enbart emot ansökningar via mail.

Välkommen med din ansökan!

Om Feministiskt initiativ Storstockholm

Feministiskt initiativ är ett politiskt parti med feminism som ideologisk utgångspunkt. Vår vision är ett fritt samhälle där de mänskliga rättigheterna respekteras.

Fi Storstockholm (FiSS) är en lokal avdelning till Feministiskt initiativ. FiSS organiseras i olika utskott; kommunikationsutskottet, medlemsutskottet, evenemangsutskottet, bildningsutskottet och politikutskottet. Vi har också politisk representation och ett kansli i Stockholms stadshus.

Ytterst ansvarig är FiSS styrelse som agerar på förtroende av medlemmarna. FiSS samordnare kommer arbeta i Stockholms stad och i Storstockholm, i samarbete med styrelse, utskott, politiker, kansli och aktivister.

Feministiskt initiativ arbetar för att bryta segregation, diskriminering och ojämlikhet. Vi verkar för ett samhälle fritt från våld, både på gatan och i hemmet. Vi strävar efter att de mänskliga rättigheterna respekteras och att välfärden är till för alla oavsett vem du är, oavsett medborgarskap och oavsett var du växer upp.

Arbetsbeskrivning

–> Vi söker dig som är organiserad och ser till att saker blir gjorda.

 • –> Projektleda och delegera utåtriktade evenemang och evenemang riktade till medlemmar.
 • –> Kommunicera våra aktiviteter och vår politik externt och internt på ett engagerande och tillgängligt sätt.

–> Vara ett stöd för styrelsen och utskotten.

–> Vara en nyckelperson i planering och samordning av valrörelsen.

 • –> Stärka och utveckla de lokala kommunföreningarna och medlemsgrupperna. Du kommer också att främja bildandet av lokala grupper, med särskilt fokus på för organisationen prioriterade områden.

–> Stötta och backa upp medlemsvärvning i syfte att bredda vår medlemsbas.

–> Ha mindre budgetansvar.

Krav för tjänsten

 • –> Delar Feministiskt initiativs grundläggande värderingar och övergripande ställningstaganden.

–> Har kunskap och starkt intresse för kommunikationsarbete.

–> Kan arbeta självständigt och i samarbete med andra.

–> Är strukturerad, handlingskraftig och med god förståelse för att prioritera arbetsuppgifter.

–> Erfarenhet av projektledning och att arbeta i projekt med flera olika ansvarsområden.

Meriterande

Egna erfarenheter av olika maktordningar, som till exempel erfarenhet av att bemöta rasism, funkofobi, transfobi, sexism eller homofobi. Erfarenhet av verksamhet eller nätverkande i socioekonomiskt utsatta områden i Stockholm.

Vad vi erbjuder

Fast månadslön, sex veckors semester, friskvårdsbidrag och friskvårdstimme. Du kommer arbeta 6 timmarsdagar i den mån det passar aktuella arbetsuppgifter. Ibland krävs arbete på helger och kvällstid. Din huvudsakliga arbetsplats kommer att vara i FiSS lokal på Kungsholmen, som delas med Unga Feminister och Terrafem.

Det är styrelsen som är arbetsgivare. Du kommer ha ett nära samarbete med styrelsen, aktivister i de olika utskotten samt politiker och kansli i stadshuset.

Vem blir vår nästa partisekreterare?

Feministiskt initiativ ska välja partisekreterare och nu får du chansen att lyssna till kandidaterna Maria Pettersson och Johanna Ivarsson! Hör deras visioner om partiets utveckling och framtid. Samtalet inleds av miljöpartiets fd partisekreterare Anders Wallner.

Vem av de två som väljs avgörs på kongressen 24-26 mars, men redan om några veckor kommer valberedningen presentera sitt förslag. Men först arrangerar Feministiskt initiativ detta samtal där vi får möjlighet att lära känna kandidaterna och diskutera partiets framtid!

Läs hur de båda kandidaterna presenterar sig själva här:

http://feministisktinitiativ.se/valstugan/partisekreterare-2017/

—> Maria Pettersson, 39 år, Stockholm, är ett känt namn inom Fi som var styrelseordförande under succé-valrörelsen 2014 och har skrivit mycket av vår politik. Hon är såväl ideologen och politikern som organisatören och strategen.

—> Johanna Ivarsson, 42 år, Landskrona, startade Fi Landskrona, var en oumbärlig kraft i den skånska valrörelsen och har i två år arbetat med kommunikation i nationella styrelsen. Hon är en engagerande ledare, smart organisatör och erfaren kommunikatör.

Plats: ABF Stockholm

Tid: 15 februari kl. 18 – 20.00

Samtalet kommer live-filmas för dig som inte befinner dig i Stockholm.

VARMT VÄLKOMMEN!

Arrangör: Feministiskt initiativ

F! Stockholm konstituerande möte

Tillsammans gör vi framtiden rosa! Varmt välkomna till F! Stockholms konstituerande möte. Sverige är i förändringarnas tid. Fler och fler börjar se att den antirasistiska feminismen är svaret på problemen vi ser och vår rörelse växer sig starkare varje dag. 2018 ska vi in i riksdagen och du kan vara en del i den resan. Nu ska F! Stockholm konstitueras för att stärka vår organisation och nå ut till ännu fler människor.

Tillsammans gör vi framtiden rosa! Varmt välkomna till F! Stockholms konstituerande möte.

Tid: Lördag den 10 december kl 11.00
Plats: ABF, Sveavägen 41, Hedensalen

Sverige är i förändringarnas tid. Fler och fler börjar se att den antirasistiska feminismen är svaret på problemen vi ser och vår rörelse växer sig starkare varje dag. 2018 ska vi in i riksdagen och du kan vara en del i den resan. Nu ska F! Stockholm konstitueras för att stärka vår organisation och nå ut till ännu fler människor.

Håll utkik efter uppdaterad information om mötet, handlingar och information om tillgänglighetplats.

Kandidera till F! Stockholms valberedning

På det konstituerande mötet kommer vi att välja en valberedning till F! Stockholm. Var med och lyft fram framtidens antirasistiska feministiska röster – hitta de som ska leda F! Stockholm och driva politiken under valrörelsen och i Stadshuset!

Är du intresserad? Kandiderar till valberedningen på plats under mötet! Har du inte möjlighet att själv närvara kan du skicka någon som känner dig och som kan presentera dig. Har du frågor om hur det är att sitta i en valberedning, kontakta F! Storstockholms valberedning: valberedning@fistorstockholm.se

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare tillika rösträknare
3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
4. Konstituerande av kommunförening samt antagande av namn
5. Antagande av stadgar för kommunföreningen
6. Val av kommunföreningsstyrelse; ordförande, kassör och ledamöter
7. Val av revisorer
8. Val av valberedning
9. Val av firmatecknare
10. Övriga frågor
11. Mötets avslutande

Dokument
Stadgar (PDF)
Valberedningens presentationer (PDF)
Uppdragsbeskrivning för Fi Stockholms interimsstyrelse (PDF)

Mer information
Se kalendarium

Nu finns nya uppdrag att söka!

Feministiskt initiativ Storstockholms valberedning söker dig som är intresserad av att utveckla och driva arbetet i Feministiskt initiativ Storstockholm. Vi söker nu personer till både styrelseuppdrag och ordinarie förtroendeuppdrag.

Feministiskt initiativ Storstockholms valberedning söker dig som är intresserad av att utveckla och driva arbetet i Feministiskt initiativ Storstockholm. Vi söker nu personer till styrelseuppdrag i Fi Storstockholms styrelse. Läs mer om uppdragen nedan.

Sökes: Styrelseledamöter till Feministiskt initiativ Storstockholm

Styrelsen leder och fördelar arbetet i Stockholms län och har det övergripande ansvaret för Feministiskt initiativ Storstockholm. Utöver det ansvarar styrelsen för att stötta, främja och stärka partiets regionala verksamhet och arbeta långsiktigt med förbereda inför valrörelsen 2018. Sista anmälningsdagen är 31/1.

Feministiskt initiativ söker därför dig som:

 • –> är medlem eller vill bli medlem  i Feministiskt initiativ

 • –> skriven och bosatt i Stockholms län

  –> vill arbeta med organisationsutveckling och långsiktigt strategiskt arbete

 • –> är driven, strukturerad och självgående med ett stort engagemang

Det är meriterande om du har erfarenhet av något av följande:

 • –> Arbete inom Feministiskt initiativ Storstockholm

 • –> Erfarenhet av styrelsearbete

 • –> Erfarenhet av externt och internt kommunikativt arbete

 • –> Ekonomi

 • –> Erfarenhet av projektledning/arbetsledande roller

 • –> Strategiskt/operativt arbete

 • –> Medlemsrekrytering

 • –> Arbetsgivaransvar

Klicka på länken om är intresserad av att ett styrelseuppdrag i Feministiskt initiativ Storstockholms styrelse: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScC3hODwl81nkSZXKACtoBE37fr1kcN_pDRLY1yMBKO9DbIXw/viewform?usp=send_form

 

 

 

Sök aktuella poster

Feministiskt initiativ Storstockholms valberedning söker dig som är intresserad av att utveckla och driva arbetet i Feministiskt initiativ Storstockholm. Vi söker nu personer till flera poster inom Stockholms stad. Posterna kommer att tillsättas på medlemsmötet 25 september.

Valberedningarnas förslag till årsmöte 2015

Fi Storstockholms två valberedningar har nu lämnat sina förslag. Det handlar dels om Fi Storstockholms styrelse 2015–2016, dels om några poster i Stockholms stad.

Förslag på styrelse

1. Anna Göthner (ordförande), Stockholm
2. Alle Eriksson (vice ordförande), Stockholm
3. Shukra Wall (kassör), Nacka
4. Elise Linnea Strömberg, Stockholm
5. Evy S Matei, Södertälje
6. Sandi Hanna, Solna
7. Maria Sjöberg, Stockholm
8. Carolina Berglund, Stockholm
9. Lisa Lee Axelsson, Stockholm
10. Josef Lindén, Stockholm
11. Ann-Sofie Ericson, Täby

Reservlista:
12. Lisa Ericson, Stockholm
13. Elinore Lindén Strand, Stockholm
14. Sandra Lamborn, Nacka

Ladda ned förslaget som pdf, ladda ned valberedningens motiveringar som pdf.

Förslag på poster i Stockholms stad

Skuggnämndledamöter
Exploateringsnämnden: Calle Öhlin
Idrottsnämnden: Kajsa Birgersson
Miljö- och hälsoskyddsnämnden: Johanna Grant Axén
Stadsbyggnadsnämnden: Jill Jönsson

Ladda ned presentation av kandidater till skuggnämndledamöter som pdf.

Ordinarie ledamot i funktionshinderrådet
Robert Bengtsson

Ordinarie ledamot i revisionen
Kajsa Fogelberg

Ersättare i styrelsen för Stockholm vatten AB
Maria Pettersson

Ersättare i valnämnden
Nadine Jazzar

Ladda ned presentation av kandidater till några poster som pdf

Ladda ned hela förslaget som pdf.