Bli medlem i dag!

Vet du om att Feministiskt initiativ är det enda parti som har en könsmedveten klimatpolitik? Och att vi har en feministisk analys av stadsplanering? Tillsammans i Fi utmanar vi politiken och sätter jämställdhetsfrågorna främst. Vi påverkar politiken lokalt och nationellt, och ju fler vi är desto lättare går det.

Bli medlem i Feministiskt initiativ du med. För Fi är det enda feministiska alternativet.