#denrosaperioden

Picasso hade sin blå period och Gudrun Schyman har sin rosa.

Fi Stockholm lanserar kampanjen #denrosaperioden för att lyfta den rosa kulturpolitiken i Stockholm stad. Till vår hjälp har vi Gudrun Schyman och hennes målande beskrivningar av samhällets maktstrukturer.

På 750 homepartyn över hela landet har Gudrun Schyman informerat om samhällets strukturer med över 2250 teckningar. På Stockholms Auktionsverk auktioneras nu Gudrun Schymans teckningar ut, under temat politisk konst, tillsammans med verk av konstnärer som Kjartan Slettemark, Carl Johan De Geer, Cecilia Löfström och politiska grupper som Black Power/frige Angela Davis och OSPAAAL. Online auktionen är öppen mellan 24 april – 1 maj och teckningarna finns att beskåda i Frihamnen.

Vill du ha ett signerat orginal av Gudrun Schyman och samtidigt stödja Fi:s fortsatta arbete i Stockholm stad? Bjud på en tavla via https://online.auktionsverket.se/.

Kulturpolitiken
Med kampanjen vill Fi Stockholms lyfta den lokala kulturpolitiken.Den rosa periodens konst uppmärksammar de patriarkala strukturer, som i högsta grad kommer till uttryck även inom kulturområdet, som råder i samhället.

– #Metoo och skandalerna inom Svenska akademien visar på att kulturen är i ett stort behov av förnyelse. Vi måste städa bort det unkna och skapa en rosa period, där kvinnor och kvinnors skapande får ta plats på lika villkor.
Anna Rantala Bonnier, gruppledare Fi Stockholm

Fi Stockholm vill under kommande mandatperiod bl.a.:
• se en kraftig ökning av kulturbudgeten. Kulturen måste värderas högre inom politiken och därmed ge mer utrymme för kulturen att ta plats i stadens rum och i människors vardag.
• genomföra en stor satsning på ateljéer och lokaler för konstnärer och kulturarbetare, samt öka ateljéstödet. Staden måste ha plats för konstnärer och deras atéljer. När staden bygger nya bostadsområden måste det vara självklart att ge plats för kultur och skapande.
• ge alla barn möjligheten att utöva kultur. Det ska inte hänga på att barnet har resursstarka föräldrar, om barnet får lära sig spela ett instrument eller delta i annan kulturverksamhet. FI vill flytta in kulturskolan i skolans verksamhet. Barn ska kunna delta i kulturskolan direkt efter lektionerna och inte vara i behov av föräldrar som skjutsar eller betalar dyra avgifter.

Under den senaste mandatperioden har Fi Stockholm ingått i den styrande majoriteten i Stockholm och omfördelat stadens resurser inom kulturområdet för att motverka snedfördelning, bland annat har avgifterna till kulturskolan minskat kraftigt. Fi Stockholm har också fått igenom en satsning på ett helt nytt kvinnohistoriskt museum i Stockholm.

Fi Stockholm fortsätter färga Stockholm rosa!

För mer information:
Kampanjsida: denrosaperioden.se
Stockholms auktionsverk: https://online.auktionsverket.se/