Engagera dig i medlemsutskottet!

Medlemsutskottets uppgift är att rekrytera nya medlemmar och aktivera både gamla och nya. Utskottet har också ansvar för de olika geografiska medlemsgrupper som finns i Storstockholm, både genom att stödja de grupper som redan finns och att hjälpa till när medlemmar vill starta nya grupper runt om i länet.

Vill du arbeta med medlemsrekrytering och utveckling tillsammans med oss? Du behöver inte ha några förkunskaper i hur medlemsarbete går till – ditt intresse räcker! Mejla Malin Ericson så berättar hon mer.

Om du är intresserad av att starta en Fi-grupp på din ort, är du också välkommen att kontakta Malin!