Feministiskt forum 5 maj

Den 5 maj är det dags för Feministiskt forum på ABF-huset i Stockholm (karta) och Feministiskt initiativ bjuder på följande seminarier:

Jakten på en feministiskt idrottspolitik
Idrotten är en av Sveriges största folkrörelser, och de flesta som är med i idrottsföreningar är barn och unga. Detta gör idrotten till en viktig faktor i många unga människors identitetsskapande process. Hur kan vi jobba för att motverka sexism och rasism inom idrotten och hur ska vi se till så att kommunerna tar sitt ansvar och gör olika idrotter och idrottsanläggningar tillgängliga för alla?

Medverkande:
Malin Nordqvist, regionsrepresentant Fi Region Stockholm
Emilia Bjuggren, oppositionspolitiker för Socialdemokraterna
i Stockholms stadshus och vice ordförande idrottsnämnden,
Ida Ali-Lindqvist, sportjournalist på Feministiskt perspektiv,
Helena Tolvhed, forskare i historia vid Stockholms universitet, som inriktat sig på kvinnors idrott.
Moderator: Frida Fleischer, Ordförande Fi Region Stockholm

Tid: 10.00-11.00
Lokal: Hedén, våning 4
Arrangör: Unga feminister

Var är feminismen?
Vi ställer oss frågan vad som är grundläggande feministiskt och hur eller om feminismen kan existera utanför den politiska höger-vänster skalan. Hur har formerna för att engagera sig feministiskt förändrats och hur har den feministiska dagordningen sett ut historiskt?

Vi kommer även att diskutera hur vi idag rent praktiskt kan arbeta feministiskt och block/parti-överskridande och vilka politiska frågor som kan anses vara feministiska.

Medverkande:
Berolin Deniz, Interfem,
Maria Jansson, statsvetare Stockholms universitet,
Sissela Nordling Blanco, talesperson Feministiskt initiativ,
Lena Lennerhed, Idéhistoriker, Södertörns högskola.
Moderator: Frida Fleischer, ordförande Feministiskt initiativ Region Stockholm

Tid: 11:15–12:30
Lokal: Per Albin-salen, våning 1
Arrangör: Feministiskt initiativ Region Stockholm

Att bygga feministiska städer
För vem är staden byggd? Hur skapar vi en tillgänglig stad anpassad efter kvinnors liv och arbete? Hur påverkas kvinnors säkerhet av uppdelningen mellan det privata och offentliga rummet? Ska alla vardagens behov finnas på promenadavstånd, ska kvinnors oavlönade arbete organiserar gemensamt, hur ser bostäder bortom kärnfamiljen ut, varför integrerar sig inte Östermalmsbor?

Medverkande:
Johannes Höijer Sörensen, regionsrepresentant Feministiskt initiativ Stockholm
Erika Karlenius, språkrör Gröna Studenter
Marre Ahlsén, Kulturgeograf
Marcus Finbom, Planka.nu
Moderator: Frida Fleischer, Ordförande Fi Region Stockholm

Tid: 14.15–15.30
Lokal: Hedén, våning 4
Arrangör: Feministiskt initiativ