Fi på Feministiskt forum

Feministiskt forum är en dag av roliga och intressanta seminarier, debatter och workshops i feminismens tecken! Det hela äger rum på ABF Stockholm på Sveavägen. Program för dagen kommer att komma upp på Feministiskt forums hemsida och på Facebook.

Vi kommer delta med ett panelsamtal kl. 15.00–16.00 i sal Beskow (80) plan 3. Vi kommer även vara där med ett bord med information och försäljning.

Panelsamtal:

Fångarnas dilemma. Vad hände med feminismen och Feministiskt initiativ i valet?

Vi kommer diskutera kring varför det var så tyst om feministiska frågor i valet 2010 och varför Fi endast fick 0,4 % av rösterna nationellt. Syftet med seminariet är att ha en diskussion om vilka faktorer som spelade in för hur människor och framförallt feminister la sin röst. Vi kommer lägga fram ett antal hypoteser utifrån vår valanalys som vi tror har påverkat utgången. Hur går vi vidare mot valen 2014 både för att få en feministisk debatt i allmänhet och för att komma in i flera beslutande församlingar?

Det kommer även bli en presentation av Fi:s nya talespersoner: Sissela Nordling Blanco, Carl Emanuelsson, Stina Svensson

Deltagare i panelen:
Stina Svensson (talesperson Fi), Maria Jansson (statsvetare vid SU och f.d. styrelseledamot i Fi), Gita Nabavi (styrelseledamot Fi)