Fi Region Stockholm vill ha gratis kollektivtrafik

I dag annonserar de rödgröna i Stockholms län att de tänker sänka kostnaderna för månadskortet och återinföra enhetstaxan i Stockholms kollektivtrafik om de vinner valet.

Vi tycker att alla åtgärder som främjar kollektivtrafiken är bra åtgärder, även om vi undrar lite varför de som åker korta resor inom sitt närområde ska få betala mer. Men vi tycker inte att de rödgröna åtgärderna räcker.

Feministiskt initiativ Region Stockholm vill gå längre än så. Fi vill göra kollektivtrafiken verkligt rättvis. Vi vill ta bort alla avgifter på kollektivtrafiken och införa nolltaxa för alla Stockholms innevånare, oavsett var vi bor och hur långt vi åker.