Fi Stockholm söker nämndledamöter

Valet till Stockholms kommun 2014 blev historiskt eftersom Feministiskt initiativ för första gången kom in. Fi fick 4,64 % av rösterna vilket gav tre mandat i kommunfullmäktige. Att Feministiskt initiativ nu finns representerat i Stockholms kommunfullmäktige innebär också att vi får möjlighet att tillsätta representanter till flera nämnder. Fi Storstockholms valberedning söker därför efter lämpliga nämndledamöter.

Arbetet i en nämnd

En nämnd kan antingen vara tematisk (facknämnder som arbetar med vissa sakfrågor) eller geografisk (stadsdelsnämnder som arbetar med politiken i en viss stadsdel). Nämnderna tar emot förslag från kommunfullmäktige och lämnar sina synpunkter i yttranden. Nämnderna har även till uppgift att se till att besluten i kommunfullmäktige genomförs. För att se vilka nämnder som finns idag, besök https://evald.stockholm.se/extern/.

Vad det innebär att vara nämndledamot

Att vara nämndledamot innebär att företräda Feministiskt initiativ och driva aktuella frågor utifrån vår politik. Nämndledamöterna deltar vid nämndens sammanträden och läser däremellan in sig på de frågor som ska behandlas. Nämndledamöterna kommer även att leda varsin arbetsgrupp i Fi Stockholm som tillsammans håller sig ajour med och utvecklar det specifika politikområdet. Vidare för nämndledamöterna en regelbunden dialog med våra tre fullmäktigeledamöter. Observera att det inte utgår någon lön för nämndledamöter utan endast arvode, och att uppdraget bedrivs vid sidan av den dagliga sysselsättningen.

Vad vi söker efter hos en nämndledamot
Som nämndledamot behöver du ha god kännedom om de politiska sakfrågor som behandlas i den nämnd du vill sitta i. Du behöver ha samarbetsförmåga och ett stort engagemang för att tillsammans med andra medlemmar utveckla vår politik på området. Du ska vara kommunikativ och bekväm med att föra Fi:s talan inför andra partiföreträdare.

Hur du anmäler intresse

Endast personer som är folkbokförda inom Stockholms kommun kan komma i fråga för att bli nämndledamöter. Vill du företräda Fi i en stadsdelsnämnd krävs det att du är folkbokförd i den stadsdelen. Du ska förstås också vara medlem i Fi.

För att anmäla ditt intresse att företräda Feministiskt initiativ i en av Stockholms kommuns nämnder ber vi dig att ansöka genom att fylla i formuläret via denna länk: http://korta.nu/fissnamnd. Observera att detta ansökningsförfarande gäller för samtliga intresserade medlemmar oavsett om intresse meddelats tidigare. Sista datum att ansöka är tisdag 2014-10-28.

Eftersom vi vill ha en bredd av erfarenheter och kompetenser, och strävar efter en hög representativitet, uppmanar vi samtliga intresserade som överensstämmer med ovan angivna kriterier att ansöka.

Hur urvalsprocessen går till

Valberedningen kommer gå igenom samtliga ansökningar och går vidare med ett urval av dem.

Valberedningen tar slutligen fram ett förslag på lämpliga kandidater som medlemmarna i Fi Stockholm får rösta om vid ett medlemsmöte som väntas äga rum senare i år. Vid årsskiftet börjar arbetet i de nya nämnderna.

Kontaktuppgifter till valberedningen

Har du några frågor kan du vända dig till David Granath på granath.d@gmail.com.