Fullt hus på medlemsträffen i går

Gårdagens onsdagsmöte bjöd på en mängd nya intresserade medlemmar och mycket visioner och tankar inför framtiden. Diskussionen om att arrangera något i samband med FN:s internationella dag mot mäns våld mot kvinnor 25/11 kom att bli både livlig och inspirerande, med en mängd bra förslag på aktiviteter och andra sätt att uppmärksamma dagen på. En liten grupp, i första form av en mejllista, skapades för att ordna dagen.

En annan viktig sak som togs upp var huruvida det var dags att gå i Uppsalas fotspår och starta Feministiskt Studentinitiativ på universitetet och högskolorna i Stockholm och ställa upp i kårval. Feministiskt Studentinitiativ blev tredje största partiet i kårvalet i Uppsala våren 2011. Intresset verkade lovande och bollen är i rullning.

Mötet avslutades med en mer ideologisk diskussion angående Feministiskt initiativs placering på den politiska kartan och hur vi ska förhålla oss till den höger–vänstertradition som finns i Sverige. Bakgrunden till denna diskussion är att vi har fått en inbjudan att delta på Socialistiskt forum.

Är du intresserad av hjälpa till med arbetet inför och på FN:s internationella dag mot våld mot kvinnor? Är du intresserad av att hjälpa till med uppstart av Feministiskt studentinitiativ på ditt universitet eller din högskola? Mejla stockholm@feministisktinitiativ.se så sätter vi dig i kontakt med de andra!