Kollektivtrafik – feminism och miljö

På manifestationen mot höjningen av avgiften för kollektivtrafiken i Stockholms län var Jonas Göthner, ledamot i Fi:s styrelse, en av talarna. Jonas är också medlem i Fi:s nybildade miljögrupp, och deras sida finns på http://fimiljo.wordpress.com. Därifrån har vi hämtat Jonas tal:

Hej Röda linjen, Hej Blåa linjen, Hej Gröna och ersättningsbussarna till Hagsätra. Hej Nockebybanan och Tvärbanan, Lindingöbanan och Roslagsbanan. Hej Pendeln, NK-expressen, bussar. Hej Pendlare från Uppsala, Norrköping, Eskilstuna, Västerås och andra delar av Sverige.

Ja, vi är många som är helt beroende av en fungerande och tillgänglig kollektivtrafik som gör att vi kan röra oss i denna stad som inte är byggd för människor, utan byggd för bilar.

Hej till er med rullstol, permobil, barnvagn, rullator som är trötta på att en tunnelbanestation anses vara tillgänglig även fast enbart ena uppgången har en hiss. Och att man inte byter ut gamla hissar i förbyggande syfte utan att man väntar på att de ska gå sönder så att stationer blir obrukbara för massa människor under en lång tid.

Hej alla kvinnor och fattiga som inte har bil, som inte har råd med bil, som är helt beroende av kollektivtrafiken.

Hej till alla kvinnor, för det är oftast kvinnor, som måste ha tunnelbanan för att hämta barnen på skolan som ligger på andra sidan stan. Och som sen måste hinna till sin mamma för att äldreomsorgen inte ger henne tillräckligt stöd. För att sen åka vidare till arbetet eller tvingas till arbetsförmedlingens förnedrande Fas 3. För att sedan hinna handla mat och göra allt det där andra obetalda arbetet och det resande som det innebär. Hej alla papperslösa som inte har rätten till vård, skola, arbete men som ändå på något sätt måste ha råd med ett månadskort, för utan riskerar man att bli utvisad ur landet när en kontrollant tar fast en.

Hej alla kvinnor i framförallt tredje världen som dör i naturkatastrofer skapade av västvärlden som står för 80 % av de historiska växthusgasutsläppen. För kvinnor löper 14 gånger högre risk än män att dö i en katastrofsituation vilket har konstaterats efter många naturkatastrofer.

Till alla er vill jag säga att vi har blivit rånade på vår kollektivtrafik! Vi trodde att kollektivtrafiken var något för kollektivet, för det gemensamma, anpassad efter allas behov. Det är den visionen om kollektivtrafiken som de stulit från oss.

Egoistpartiet, manspartiet, nationalistpartiet, stadsjeepspartiet Moderaterna har aldrig fört en politik för oss. De är ett minoritetsparti. De för en politik för de få, för de rika vita männen, de som inte behöver kollektivtrafiken. Det är dags att vi tar tillbaka det som är vårt. Det är dags för en värld där alla människor får finnas och färdas i samhället. Det är dags för en avgiftsfri kollektivtrafik!