Medlemsträff onsdag 19/10 – tema tillgänglighet

Hur gör vi vårt parti mer tillgängligt? På onsdags ses vi och diskuterar tillgänglighetspolitik! Fi nationellt håller på att arbeta fram en ny tillgänglighetspolicy som vi kommer att ha som grund för vår diskussion.

Vad innebär då tillgänglighet? Det kan definieras ill exempel så här: ”Tillgänglighet är ett begrepp som används för att beskriva hur pass väl en verksamhet, plats eller lokal fungerar för människor med funktionsnedsättning. Detta innefattar lokalers fysiska beskaffenhet, tillgången till information och ett bra bemötande.” Wikipedia

Som vanligt blir det också en kortare genomgång om vad som har hänt och vad som är på gång i Feministiskt initiativ Region Stockholm!

Tid: Onsdag 19 oktober, kl. 18–20.30
Plats: Midsommargården, Telefonplan 3 (karta), t-banestation Telefonplan. Tillgängligheten är okej – det går bra att ta sig in med rullstol etc., dock finns inga anpassade toaletter.

Välkomna!