Medlemsträff onsdag 21 september

På medlemsträffen på onsdag börjar vi med en presentation av den nya arbetsplan som FiRS styrelse lagt, och sedan fortsätter vi med politisk diskussion. Dagens tema är interndemokrati:

Med arbetsplanen som utgångspunkt ska vi diskutera vår strävan efter en organisation utan hierarkier men som ändå har en tydlig struktur. För att vara framgångsrika i vårt politiska arbete måste vi vara välorganiserade. Är det möjligt att kombinera effektivitet med demokrati?

Välkomna!

Tid: Onsdagar 21 september, 18–20.30
Plats: Midsommargården, Telefonplan 3 (karta), t-banestation Telefonplan. Tillgängligheten är okej – det går bra att ta sig in med rullstol etc., dock finns inga anpassade toaletter.