Möte för kommun- och landstingsskuggning 12 oktober

Välkommen att vara med och arbeta med Fi Region Stockholms skuggrupp! Läs mer här vad skuggning innebär.

Dagordning
18.00–18.15 – Ankomst
18.15–18.30 – Presentationsrunda och inledning
18.30–19.00 – Hur ska vi arbeta?
19.00–20.30 – Lokal skolpolitik

Datum: 12 oktober 18.00-20.30
Plats: Midsommargården, Telefonplan 3 (karta), t-banestation Telefonplan. Tillgängligheten är okej – det går bra att ta sig in med rullstol etc., dock finns inga anpassade toaletter.

Kontaktperson: Johannes Höier Sörensen
Telefon: 0730-363600
Mejl: johannes.hoier.sorensen@feministisktinitiativ.se