Möte med Bildningsutskottet 16 maj

Bildningsutskottet håller i FiRS arbete för att bilda och utbilda oss i politik. Vi tänker då att det inbegriper såväl Feministiskt initiativs politik specifikt som feminismen, andra ismer och strömningar, det lokala och det globala. Och, minst lika viktigt för oss där så många är nybörjare i politiken, hur man driver politik och kommunicerar den.

Alla som är intresserade av de här frågarna är mycket välkomna att delta i arbetet! Så passa på och kom på Bildningsutskottets nästa möte:

Plats: Teaterbaren i Kulturhuset
Tid: Måndag 16/5 kl. 18–20

Vill du engagera dig i Bildningsutskottet men kan inte komma på måndag? Skicka ett mejl till stockholm@feministisktinitiativ.se så förmedlar vi kontakten! Eller kom på nästa öppna arbetsmöte!