Politikträff 31/1, fokus på företagande och arbetsmarknadspolitiska åtgärder

Vi fortsätter i vår med våra politikträffar där vi ses och diskuterar vår egen politik och andra partiers politik utifrån olika teman, för att öka vår kunskap om de sittande partierna och att diskutera vad vi tycker fattas och hur politiken skulle kunna utmanas utifrån Feministiskt initiativs politik.

Varje träff har ett tema och denna gång är det dags att fördjupa oss i politik om företagande och arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Träffen börjar med en kortare genomgång av de sittande partiernas åsikter på området och även redogörelse för vår egen politik på området. Därefter blir det tillfälle att diskutera olika frågor i mindre grupper. Vi kommer så långt det är möjligt att ha ett kommunalt fokus för att börja förbereda oss inför den kommunala valkampanjen 2014!

När: Torsdag 31 januari, kl 18.00-20.30
Var: Sputnik på Fallskärmsgatan 22 (karta) i Skarpnäck
Tillgänglighet: God
Kontaktperson: johanna.andersson4@gmail.com

Vill du läsa på lite i förväg rekommenderar vi länkarna nedan: Folkpartiet och Vänsterpartiet har inte någon specifik politik på området för Stockholm stad. Sverigedemokraterna sitter inte i Stockholm stad men kan vara intressanta att titta på ändå.

http://fistockholm.wordpress.com/politik/kommunpolitik-stockholm/#h
http://moderaterna.net/blog/politik/foretagande/
http://www.folkpartiet.se/var-politik/snabba-fakta/foretag-och-entreprenorskap/
http://www.stockholmscentern.se/sidor/foretagandet-ar-stockholms-motor.aspx
http://gamla.mp.se/templates/Mct_177.aspx?number=198001
http://www.socialdemokraterna.se/Webben-for-alla/Partidistrikt/Stockholm/Var-politik/Jobb-och-tillvaxt/
http://www.vansterpartiet.se/politik/arbetslosheten/
https://sverigedemokraterna.se/vara-asikter/var-politik-a-till-o/