Pressmeddelande: Manifestation mot mäns våld mot kvinnor

Pressmeddelande 25 november 2013

Manifestation mot mäns våld mot kvinnor

Feministiskt initiativ Storstockholm manifesterar idag på FN:s dag för avskaffandet av våld mot kvinnor. Det gör vi eftersom våld i nära relationer är ett strukturellt och reellt hot som samhället inte klarar av att skydda sina invånare från.

Mäns våld mot kvinnor och barn, både i Sverige och över hela världen, är ett hot mot folkhälsa, säkerhet och demokrati, och för med sig stora samhällsekonomiska kostnader. Enligt aktuella siffror från WHO drabbas var tredje kvinna i världen. FN har uppmanat sina medlemsstater att minska sina militärbudgetar och istället prioritera insatser mot det globala säkerhetsproblemet våld i nära relationer och sexualiserat våld.

Feministiskt initiativ Storstockholm vill ha en ny definition av säkerhetspolitik, befriad från nationalism och vapenskrammel. En säkerhetspolitik baserad på den verklighet som kvinnor idag lever i – en verklighet som samhället inte klarar av att skydda sina invånare från.

Vi samlas vid trapporna på Hötorget klockan 18 för att tända ljus, lyssna till tal och tillsammans manifestera för att uppmärksamma detta globala problem på en lokal nivå.

Talar gör:

Foujan Rouzbeh, aktivist och bl.a. initiativtagare till hijabuppropet.
Ferah Bozcali, Kurdiska kvinnors förening Amara
Linnéa Bruno, Feministiskt initiativ

Detta pressmeddelande som pdf.