Rösta på Fi Studenter SU i kårvalet!

För första gången ställer Fi Studenter upp i kårvalet på Stockholm Universitet och vi tänker färga kårfullmäktige rosa! Förutom Feministiskt initiativs värdegrund och studentpolitik går Fi Studenter SU till val på tre valfrågor:

• All undervisande personal ska utbildas i inkluderande och icke-diskriminerande språkbruk
• Kursdeltagare ska få tillgång till ljudupptagningar från kursens föreläsningar
• Förvaringsmöjligheter och ett antal fria utskrifter för kårmedlemmar

Senast den 18e april måste du gå med i kåren för att få rösta i valet, det kan du göra här: http://www.sus.su.se/medlemskap. Du måste också vara en registrerad student på SU för att få rösta. Fi Studenter SU hittar ni på Facebook under Fi Studenter Stockholm, på Instagram under fistudentersu eller så kan ni maila oss på fistudenterstockholm@gmail.com.