Så blir medlemsträffarna under våren

Som vi hoppas är bekant har vi i FiRS regelbundna medlemsträffar, som nu under våren infaller på tisdagar jämna veckor. Terminen ut kommer varannan av träffarna vara rena arbetsmöten där vi planerar aktiviteter, delar ut arbetsuppgifter och ägnar oss åt aktivistplanering. De övriga kommer istället att ge tid för politiska/feministiska/filosofiska diskussioner där vi tar upp aktuella ämnen eller feministiska funderingar. Tanken är att det ska vara lite olika teman på de diskussionerna och gärna också olika samtalsledare.

Datum
Feministisk/filosofisk/politisk tankesmedja: 7/2, 6/3, 3/4
Aktivistträff: 21/2, 20/3, 16/4

Tid: Varannan tisdag, 18–20.30
Plats: Midsommargården, Telefonplan 3 (karta), t-banestation Telefonplan. Tillgängligheten är okej – det går bra att ta sig in med rullstol etc., dock finns inga anpassade toaletter.

Anledningen till denna uppdelning är att tydliggöra för dig som vill komma på träffarna vad träffarna innehåller. Därmed kommer du som deltar att få större möjlighet att välja det engagemang som passar ditt intresse bäst.

Mer information inför varje möte kommer som vanligt på hemsidan och i infomejlen.

Väl mött!

Vill du vara samtalsledare under någon av diskussionskvällarna? Mejla då oss på stockholm@feministisktinitiativ.se!