Seminarium: Feministisk(a) psykologi(er)? Från könskillnader till kritiska perspektiv

En av de vanligaste referenserna till kön inom psykologin handlar om kön som en ”variabel”. Det har gjort att kön har kunnat ”mätas” och sättas i relation till andra fenomen. Denna typ av forskning kan enligt vissa leda till att ojämlika förhållanden ifrågasätts. Alltför ofta är dock denna typ av forskning med och fastställer skillnader och upprätthåller förtryck. De senaste decennierna har flera kritiska perspektiv växt fram inom psykologin. Den här kvällen handlar om dessa och avslutas med en diskussion om vilken typ av feministisk psykologi vi vill se i Sverige i framtiden.

Seminiariet hålls av Tove Lundberg, leg. psykolog och doktorand i Kultur- och samhällspsykologi vid Universitetet i Oslo

Tid: 17/10, kl. 18–20
Plats: ABF-huset, Sveavägen 41
Tillgänglighet: God