Slutet på jourernas skakiga finansiering

Över 14 miljoner kronor kommer delas ut till organisationer som arbetar mot våld i nära relationer under 2016. Totalt sett får 15 organisationer verksamhets-, förenings- och projektbidrag. Nytt för nästa år är att staden ska ingå partnerskap med civilsamhället för att säkra organisationer långsiktig finansiering. – Det är väl ingen som på riktigt tror att problemet med män som slår kommer upphöra vid årsskiftet, säger Anna Rantala Bonnier (Fi).

Verksamhetsbidragen utgör merparten av summan och uppgår till 11,8 miljoner kronor. Kvinnojourerna är då fortsatt prioriterade och får höjda anslag om totalt 1,6 miljoner. Bland annat får Somaya kvinno- och tjejjour, Qjouren och Alla kvinnors hus högre verksamhetsbidrag 2016.

Nytt för nästkommande år är också att staden ska ingå partnerskap med civilsamhället. Under 2016 ska socialförvaltningen utveckla former för idéburet offentligt partnerskap mellan staden och civilsamhället. Syftet är att säkra organisationernas långsiktiga finansiering.

– Det är väl ingen som på riktigt tror att problemet med män som slår kommer upphöra vid årsskiftet. Det enda rimliga är därför att inleda längre samarbeten för att säkra jourerna långsiktig finansiering, säger Anna Rantala Bonnier (Fi), gruppledare socialnämnden.

Fler beslut om beviljade medel till organisationer som arbetar mot våld i nära relationer fattas under verksamhetsåret 2016.

För mer information:

Zandra Bergman
Pressekreterare, Feministiskt initiativ
zandra.bergman@stockholm.se
+46 761 22 91 75