The Knife ger bidrag till Fi!

Tidigare har Benny Andersson lämnat generösa bidrag och nu är det Olof Dreijer och Karin Dreijer Andersson i The Knife som lägger 50.000 i vår kampanjkassa.

Om du också känner för att lämna ett bidrag till valkampanjen, litet som stort spelar ingen roll, är det plusgirokonto 40 57 53-5 som gäller. Vill du bidra till FiRS verksamhet specifikt, använd plusgirokonto 30 29 31-1.