Tips: Dramaten& Heddas ekonomi

Vi kan tipsa om ett samtal som Dramaten ordnar i samband med premiären av Hedda Gabler: Dramaten& Heddas ekonomi.

I förarbetet till Hedda Gabler funderar regissören Eva Dahlman kring makt och ekonomi – i samhället och i familjen. Hör ett samtal med henne och några som arbetar med att belysa dessa frågor. Samtal efter kvällens föreställning, fri entré alla är välkomna.
Med i samtalet:
Johan Ehrenberg, samhällsdebattör och journalist, författare till Pengar, makten och alla vi andra, Mera pengar, Globaliseringsmyten.
Anita Nyberg, professor i könsperspektiv på arbete och ekonomi, verksam vid Genusvetenskap på Stockholms universitet. Huvudsekreterare i Utredningen om fördelningen av ekonomisk makt och resurser.
Soheyla Yazdanpanah är ekonom-historiker vid Stockholms Universitet, författare till avhandlingen Att upprätthålla livet: om lågavlönade ensamstående mödrars försörjning.
Eva Dahlman, regissör.
Samtalsledare är Magnus Lindman, dramaturg.

11 december, kl 19.15–20.00, Marmorfoajén.