Tips: seminarium om t-banans samhällsnytta

Tunnelbanan är Stockholms populäraste trafikslag. Ändå tvekar många inför en utbyggnad. Tunnelbanan sägs vara för dyr. Stämmer det verkligen? Vad krävs för att en utbyggnad ska vara samhällsekonomiskt lönsam? Vad kan vi lära av andra städer som byggt tunnelbana i stor omfattning?

Välkomna på ett intressant seminarium!

Tid: 9:30–12:00 den 26 april
Plats: Stockholmssalen, Landstingshuset, Hantverkargatan 45

Program:
9:30 Inledning – Helene Hellmark Knutsson, landstingsråd (S)
9:40 Kollektivtrafikens samhällsnytta – fallstudie Stockholms tunnelbana / Maria Börjesson, tekn dr, forskare KTH
10:30 Kaffe
10:50 Exemplet Hongkong – Peter Viinapuu, VD MTR Stockholm
11:30 Frågor och diskussion

Föranmälan till kathrin.osterlund@politik.sll.se senast 24/4

Arr: Forum för tunnelbana