Två möten idag: Öppet möte med politikgruppen & politikträff

Kom och gör politik med oss! Öppet möte med politikgruppen.

Läs mer här!

***

Välkommen på höstens andra öppna politikträff! Den här gången diskuterar vi en av våra viktigaste Stockholmspolitiska frågor, nämligen mäns våld.

Läs mer här!