Uppstart 2010 pågår just nu!

Uppstart 2010 pågår för fullt i Stockholm. Ett 80-tal medlemmar från hela landet samlades igår lördag för att diskutera hur vi kan nå ut med Feministiskt Initiativs budskap inför valet 2010. Det sprudlade av aktivitet i de olika basgrupperna som diskuterade bland annat hur vi ska nå ut till nya medlemmar, starta grupper lokalt, distribuera valsedlar, synas i olika forum och media. Just nu diskuterar vi lokalpolitik!

Uppstart 2010
Uppstart 2010