Uppstartsmöte för Almedalen 2011

Hej! Vill du komma och brainstorma kring idéer om vad vi vill göra på
Almedalen 2011? Kanske också vara med och organisera en riktigt kul
vecka som ligger lagom i början på sommaren?

Datum: 26 februari 2011
Tid: 12:00–15:00
Plats: Kulturhuset, Teaterbaren
Tillgänglighet: God

Kontaktperson: Johannes Höier Sörensen, telefonnummer 0730363600,
mail: johannes.hoier.sorensen@feministisktinitiativ.se