Valmanifest för Stockholm 2010

Nu finns äntligen valmanifestet för Stockholm 2010 upplagt under fliken Politik! Våra valfrågor är:

• Fler jobb och arbetstidsförkortning i den offentliga sektorn

• Ett Stockholm fritt från diskriminering

• Vård tillgänglig för alla

• Fler fritidsgårdar och mötesplatser i Stockholm!

• Bostadsbyggande utifrån allas villkor!

• Avgiftsfri kollektivtrafik – för ett rättvist och miljövänligt Stockholm!