Vi bevakar kommunfullmäktige i Stockholm

Nu börjar så vår bevakning av Stockholms kommunpolitiker. Vi ämnar ge vår bild av de frågor som kommer upp i kommunfullmäktige och i de nämnder som vi kan få insyn i.

I måndags var vi på kommunfullmäktige och lyssnade på diskussioner om kvarteret Plankan, energiskog i samhällelig regi, plan för hantering av tobak, alkohol och narkotika med mera.

Det blev tydligt direkt att det saknas ett bredare perspektiv i kommunfullmäktige. Visst nämndes det tillgänglighetsfrågor och hur barnkonventionen bör följas trots att den inte är allmän lag. Men det bredare perspektivet saknades. Att sen själva kommunfullmäktige som helhet är otillgängligt är en gammal nyhet.

Framöver kommer vi att se till att arbeta fram förslag som besvarar de frågor och den kritik som vi har gentemot den nuvarande politiken.

Vill du vara med och bedriva politik? Mejla i så fall stockholm@feministisktinitiativ.se!