Vill du skugga politiken i Stockholms kommuner och län?

Precis som Fi nationellt har en skuggriksdagsgrupp, har Fi Region Stockholm, FiRS, ett utskott som skuggar politiken i Stockholms kommuner och län.

Skuggutskottets arbete innebär att vi följer kommunfullmäktiges och landstingsfullmäktigs arbete och funderar över de frågor som tas upp där och tar ställning till dem. Den andra delen av skuggarbetet är att föra ut FiRS politik och ställningstaganden till både medlemmar och allmänheten.

För att göra det på bästa sätt behöver vi många som deltar i skuggningen, gärna också från fler kommuner än Stockholms stad. Det finns redan en Solna-grupp i utskottet, som behöver förstärkas.

Tanken är att utskottet ska ha månatliga möten, där vi träffas och diskuterar den dagsaktuella politiken, gemensamma strategier och vilka frågor vi själva skulle vilja lyfta. Utöver det blir det besök på fullmäktigemöten (vissa kan ses på webb-tv) och eget arbete, själv eller i grupp. Som alltid i Fi deltar alla utifrån sina egna förutsättningar!

Anmäl ditt intresse till stockholm@feministisktinitiativ.se, på en medlemsträff eller kom på höstens första möte den 14 september!