Anna Göthner lämnar vidare, är du nästa ordförande?

I två år har styrelsen i Fi Storstockholm och jag som ordförande vårdat och byggt upp organisationen. Nu ska Fi snart blomma upp i en fantastisk valrörelse och jag väljer att lämna över stafettpinnen till nya antirasistiska feministiska krafter.

Sen början av 2015 har jag varit ordförande för Fi Storstockholm. Jag kommer inte att ställa upp för omval, men jag vet att det finns många starka feminister och antirasister som kan ta vid. Kanske är det du som läser det här?

Det har varit en omvälvande tid som ordförande. En tid av sorg över en värld där mörka krafter flyttar fram sina positioner, och en tid av organisering där Fi blivit en starkare folkrörelse än någonsin tidigare och dessutom är med och styr politiken i Stockholms stadshus. Det finaste som jag kommer att bära med mig från denna tid är alla underbara feminister och antirasister som jag lärt känna längs vägen.

I vår ska två nya styrelser väljas – Fi Storstockholms styrelse för hela regionen och den helt nya Fi Stockholms styrelse för Stockholm stad. För de som väljs in i styrelserna väntar en spännande tid. De ska leda Fi i regionen och staden genom valrörelsen, och sen vidare när vi tagit plats i landstinget och i länets kommuner.

De båda styrelserna står inför uppgiften att, med kärleken som grund, tillsammans vara en stark kraft för allas mänskliga rättigheter. Vi är idag med och styr i Stockholm stad, i Storstockholm finns ytterligare 25 kommuner som väntar på att få ett feministiskt styre.

Att en styrelse blir två sker för att stärka organisationen. När arbetet med Stockholm stad flyttas till en egen organisation stärks Fi i Stockholm, och tid och energi frigörs i Fi Storstockholm för att satsa på landstingspolitiken och på regionens alla kommuner. Vi har många brännande aktuella frågor att kämpa för, som en tryggare förlossningsvård och en mer utbyggd kollektivtrafik.

Fi ger hopp om en varmare värld. I Stockholm stad har vi tagit plats i den rödgrönrosa majoriteten med en stark rosa röst för en mer rättvis fördelning av makt och resurser. Det är tydligt i beslut som att staden ska öppna skyddat boende för offer för människohandel och prostitution, stärka det förebyggande arbetet mot våld, göra arbetsmarknadssatsningar för kvinnor långt från arbetsmarknaden, satsa på ungas organisering i orten och ge ekonomiskt bistånd till papperslösa barn.

På den vägen fortsätter vi i hela Storstockholm. Och vi gör det tillsammans!
/Anna Göthner, ordförande

Läs mer –> fistorstockholm.se/engagera-dig/sok-aktuella-poster

Frågor & funderingar –> mejla valberedningen på valberedning@fistorstockholm.se.

 

 

 

 

Välkomna på öppet medlemsmöte med Fi

Den antirasistiska feministiska rörelsen växer sig starkare och starkare! Vi är många som inte längre accepterar uppenbara orättvisor som något normalt. Tillsammans kan vi förändra vårt samhälle till en plats där människor kan leva fria från diskriminering och där alla barn har samma förutsättningar och möjligheter.

Men för att nå dit behöver vi fortsätta att organisera och engagera oss. I mars kommer F! hålla den årliga kongressen, en av de viktigaste händelserna för partiet 2017. På medlemsmötet den 19 februari kommer de som vill åka som ombud att väljas. Här hittar du alla info om medlemsmötet och hur du anmäler dig till kongressen.

 

 

Fi Storstockholms årsmöte 2017!

Ett av Feministiskt initiativ Storstockholms viktigaste möten står för dörren. Årsmötet är F!SS högsta beslutande organ. Tillsammans ska vi prata politik och organisation, utse ny styrelse, revisorer och valberedning, och fortsätta att staka ut den riktning vi vill ta. En stark rosa kraft behövs mer än någonsin. Tillsammans kan vi göra skillnad. All info finns här