Ny styrelse för Fi Stockholm

På Fi Stockholms årsmöte under lördagen valdes en ny styrelse för Fi Stockholm, med både gamla och helt nya medlemmar.

Styrelsen består av 11 ledamöter, som väljs överlappande på två år. Eftersom några av ledamöterna från 2017 har lämnat i förtid är några av de nya fyllnadsvalda.

Ordförande: Lisa Palm (omval, 2 år)
Vice ordförande: Mia Modig (kvarstår)
Kassör: Viking Lindberg (fyllnadsval, 1 år)
Sekreterare: Malin Ericson (kvarstår)
Amanda Wickberg (kvarstår)
Antonia Simon (omval, 2 år)
Mikael Tot (omval, 2 år)
Simon Gozzi (fyllnadsval, 1 år)
Sofia Bellucci (omval/fyllnadsval, 1 år)
Tabesh Motazed Keyvani (nyval, 2 år)
Teresa Tot (omval, 2 år)

Till internrevisorer (1 år) valdes Hedda Tingskog och Madeleine Eriksson, till auktoriserad revisor (1 år) valdes Lena Isik, Winthers revisionsbyrå.

Till valberedning (1 år) valdes Andras Sellfors, Ilyas Khan, Peppe Carlsson och Sara Nilsson Dolah.

Fler ledamöter till valberedningen kommer att väljas på medlemsmöte i maj. Innan dess kommer vi att hålla informationsträffar om hur valberedningsuppdraget funkar. Är du redan nu intresserad av att vara med i valberdedningen? Mejla Malin!

Anna Göthner lämnar vidare, är du nästa ordförande?

I två år har styrelsen i Fi Storstockholm och jag som ordförande vårdat och byggt upp organisationen. Nu ska Fi snart blomma upp i en fantastisk valrörelse och jag väljer att lämna över stafettpinnen till nya antirasistiska feministiska krafter.

Sen början av 2015 har jag varit ordförande för Fi Storstockholm. Jag kommer inte att ställa upp för omval, men jag vet att det finns många starka feminister och antirasister som kan ta vid. Kanske är det du som läser det här?

Det har varit en omvälvande tid som ordförande. En tid av sorg över en värld där mörka krafter flyttar fram sina positioner, och en tid av organisering där Fi blivit en starkare folkrörelse än någonsin tidigare och dessutom är med och styr politiken i Stockholms stadshus. Det finaste som jag kommer att bära med mig från denna tid är alla underbara feminister och antirasister som jag lärt känna längs vägen.

I vår ska två nya styrelser väljas – Fi Storstockholms styrelse för hela regionen och den helt nya Fi Stockholms styrelse för Stockholm stad. För de som väljs in i styrelserna väntar en spännande tid. De ska leda Fi i regionen och staden genom valrörelsen, och sen vidare när vi tagit plats i landstinget och i länets kommuner.

De båda styrelserna står inför uppgiften att, med kärleken som grund, tillsammans vara en stark kraft för allas mänskliga rättigheter. Vi är idag med och styr i Stockholm stad, i Storstockholm finns ytterligare 25 kommuner som väntar på att få ett feministiskt styre.

Att en styrelse blir två sker för att stärka organisationen. När arbetet med Stockholm stad flyttas till en egen organisation stärks Fi i Stockholm, och tid och energi frigörs i Fi Storstockholm för att satsa på landstingspolitiken och på regionens alla kommuner. Vi har många brännande aktuella frågor att kämpa för, som en tryggare förlossningsvård och en mer utbyggd kollektivtrafik.

Fi ger hopp om en varmare värld. I Stockholm stad har vi tagit plats i den rödgrönrosa majoriteten med en stark rosa röst för en mer rättvis fördelning av makt och resurser. Det är tydligt i beslut som att staden ska öppna skyddat boende för offer för människohandel och prostitution, stärka det förebyggande arbetet mot våld, göra arbetsmarknadssatsningar för kvinnor långt från arbetsmarknaden, satsa på ungas organisering i orten och ge ekonomiskt bistånd till papperslösa barn.

På den vägen fortsätter vi i hela Storstockholm. Och vi gör det tillsammans!
/Anna Göthner, ordförande

Läs mer –> fistorstockholm.se/engagera-dig/sok-aktuella-poster

Frågor & funderingar –> mejla valberedningen på valberedning@fistorstockholm.se.

 

 

 

 

F! Stockholm konstituerande möte

Tillsammans gör vi framtiden rosa! Varmt välkomna till F! Stockholms konstituerande möte. Sverige är i förändringarnas tid. Fler och fler börjar se att den antirasistiska feminismen är svaret på problemen vi ser och vår rörelse växer sig starkare varje dag. 2018 ska vi in i riksdagen och du kan vara en del i den resan. Nu ska F! Stockholm konstitueras för att stärka vår organisation och nå ut till ännu fler människor.

Tillsammans gör vi framtiden rosa! Varmt välkomna till F! Stockholms konstituerande möte.

Tid: Lördag den 10 december kl 11.00
Plats: ABF, Sveavägen 41, Hedensalen

Sverige är i förändringarnas tid. Fler och fler börjar se att den antirasistiska feminismen är svaret på problemen vi ser och vår rörelse växer sig starkare varje dag. 2018 ska vi in i riksdagen och du kan vara en del i den resan. Nu ska F! Stockholm konstitueras för att stärka vår organisation och nå ut till ännu fler människor.

Håll utkik efter uppdaterad information om mötet, handlingar och information om tillgänglighetplats.

Kandidera till F! Stockholms valberedning

På det konstituerande mötet kommer vi att välja en valberedning till F! Stockholm. Var med och lyft fram framtidens antirasistiska feministiska röster – hitta de som ska leda F! Stockholm och driva politiken under valrörelsen och i Stadshuset!

Är du intresserad? Kandiderar till valberedningen på plats under mötet! Har du inte möjlighet att själv närvara kan du skicka någon som känner dig och som kan presentera dig. Har du frågor om hur det är att sitta i en valberedning, kontakta F! Storstockholms valberedning: valberedning@fistorstockholm.se

Dagordning
1. Mötets öppnande
2. Val av mötesordförande, mötessekreterare och två justerare tillika rösträknare
3. Fråga om mötets stadgeenliga utlysande
4. Konstituerande av kommunförening samt antagande av namn
5. Antagande av stadgar för kommunföreningen
6. Val av kommunföreningsstyrelse; ordförande, kassör och ledamöter
7. Val av revisorer
8. Val av valberedning
9. Val av firmatecknare
10. Övriga frågor
11. Mötets avslutande

Dokument
Stadgar (PDF)
Valberedningens presentationer (PDF)
Uppdragsbeskrivning för Fi Stockholms interimsstyrelse (PDF)

Mer information
Se kalendarium

Fi Storstockholms har valt styrelse för 2015–2016

I lördags 28 februari höll Fi Storstockholm årsmöte. Vi lade det fantastiska valåret till handlingarna, och valde sedan styrelsen för 2015–2016.

Ett stort välkommen till nya styrelsen – nu ska Fi Storstockholm fortsätta växa och utvecklas!

Styrelsen för Feministiskt initiativ Storstockholm 2015
Ordförande Anna Göthner
Vice ordförande Alle Eriksson
Kassör Shukra Wall
Övriga ledamöter
Elise Linnea Strömberg
Evy S Matei
Sandi Hanna
Maria Sjöberg
 
Lisa Lee Axelsson
Josef Lindén
Ann-Sofie Ericson
Lisa Ericson