Anna Göthner lämnar vidare, är du nästa ordförande?

I två år har styrelsen i Fi Storstockholm och jag som ordförande vårdat och byggt upp organisationen. Nu ska Fi snart blomma upp i en fantastisk valrörelse och jag väljer att lämna över stafettpinnen till nya antirasistiska feministiska krafter.

Sen början av 2015 har jag varit ordförande för Fi Storstockholm. Jag kommer inte att ställa upp för omval, men jag vet att det finns många starka feminister och antirasister som kan ta vid. Kanske är det du som läser det här?

Det har varit en omvälvande tid som ordförande. En tid av sorg över en värld där mörka krafter flyttar fram sina positioner, och en tid av organisering där Fi blivit en starkare folkrörelse än någonsin tidigare och dessutom är med och styr politiken i Stockholms stadshus. Det finaste som jag kommer att bära med mig från denna tid är alla underbara feminister och antirasister som jag lärt känna längs vägen.

I vår ska två nya styrelser väljas – Fi Storstockholms styrelse för hela regionen och den helt nya Fi Stockholms styrelse för Stockholm stad. För de som väljs in i styrelserna väntar en spännande tid. De ska leda Fi i regionen och staden genom valrörelsen, och sen vidare när vi tagit plats i landstinget och i länets kommuner.

De båda styrelserna står inför uppgiften att, med kärleken som grund, tillsammans vara en stark kraft för allas mänskliga rättigheter. Vi är idag med och styr i Stockholm stad, i Storstockholm finns ytterligare 25 kommuner som väntar på att få ett feministiskt styre.

Att en styrelse blir två sker för att stärka organisationen. När arbetet med Stockholm stad flyttas till en egen organisation stärks Fi i Stockholm, och tid och energi frigörs i Fi Storstockholm för att satsa på landstingspolitiken och på regionens alla kommuner. Vi har många brännande aktuella frågor att kämpa för, som en tryggare förlossningsvård och en mer utbyggd kollektivtrafik.

Fi ger hopp om en varmare värld. I Stockholm stad har vi tagit plats i den rödgrönrosa majoriteten med en stark rosa röst för en mer rättvis fördelning av makt och resurser. Det är tydligt i beslut som att staden ska öppna skyddat boende för offer för människohandel och prostitution, stärka det förebyggande arbetet mot våld, göra arbetsmarknadssatsningar för kvinnor långt från arbetsmarknaden, satsa på ungas organisering i orten och ge ekonomiskt bistånd till papperslösa barn.

På den vägen fortsätter vi i hela Storstockholm. Och vi gör det tillsammans!
/Anna Göthner, ordförande

Läs mer –> fistorstockholm.se/engagera-dig/sok-aktuella-poster

Frågor & funderingar –> mejla valberedningen på valberedning@fistorstockholm.se.