Bonnie Spetse: Finansieringen av välfärden är inget problem

Bonnie Spets (första kandidat på landstingslistan i Stockholms län för Fi) skriver svar till Liberala ungdomsförbundet i Norrtelje Tidning. De har tidigare kritiserat Fi:s politik, främst vår vision om 6-timmars arbetsdag. Som svar till LUF förklarar Bonnie att finansieringen av välfärden inte är ett problem, bland annat med några höjda skatter och slopning av RUT och ROT.

”Välfärd ska inte bara vara ett skyddsnät, utan ett verktyg för att bygga ett demokratiskt samhälle. Mänskliga rättigheter, ekologisk och social hållbarhet ska gå före ekonomiska intressen.”

Läs debattartikeln här