Bonnie Spetse: Finansieringen av välfärden är inget problem

Bonnie Spets (första kandidat på landstingslistan i Stockholms län för Fi) skriver svar till Liberala ungdomsförbundet i Norrtelje Tidning. De har tidigare kritiserat Fi:s politik, främst vår vision om 6-timmars arbetsdag. Som svar till LUF förklarar Bonnie att finansieringen av välfärden inte är ett problem, bland annat med några höjda skatter och slopning av RUT och ROT.

”Välfärd ska inte bara vara ett skyddsnät, utan ett verktyg för att bygga ett demokratiskt samhälle. Mänskliga rättigheter, ekologisk och social hållbarhet ska gå före ekonomiska intressen.”

Läs debattartikeln här

Fi Storstockholms har fastställt sina listor

I dag har Fi Storstockholm fastställt listorna för Stockholms läns landsting, Stockholms stad och Värmdö kommun. Vi börjar med att presentera topplatserna på respektive lista.

Stockholms län landsting
1. Bonnie Spetse
2. Sooz Romero
3. Carl Emanuelsson

Stockholms stad
1. Isabella Pettersson
2. Sissela Nordling Blanco
3. Malin Ericson

Värmdö kommun
1. Carl Emanuelsson
2. Petra Wallin
3. Ingela Rundström