Fi Storstockholms har fastställt sina listor

I dag har Fi Storstockholm fastställt listorna för Stockholms läns landsting, Stockholms stad och Värmdö kommun. Vi börjar med att presentera topplatserna på respektive lista.

Stockholms län landsting
1. Bonnie Spetse
2. Sooz Romero
3. Carl Emanuelsson

Stockholms stad
1. Isabella Pettersson
2. Sissela Nordling Blanco
3. Malin Ericson

Värmdö kommun
1. Carl Emanuelsson
2. Petra Wallin
3. Ingela Rundström