Kategori: Tillgänglighet

Vi jobbar för ett tillgängligare Fi

Medlemsträffen förra onsdagen ägnades åt diskussioner kring tillgänglighet. Hur ser det ut nu och hur kan det bli bättre? Vilka är våra visioner? Hur arbetar vi för att ta oss dit? På nationell nivå har det bildats en grupp som ska arbeta fram en tillgänglighetspolicy för att öka vår kunskap och hjälpa oss att bli…